Pozostałe publikacje

 1. Kosińska-Kaczyńska K, Kwiatkowski S, Brawura-Biskupski-Samaha, Huras H, , Scholz A, Rybak-Krzyszkowska M, Kornacki J, Stefańska K, Socha M, Lipa M, Torbe A, Kalinka J, Wielgoś M, Czajkowski K, Świątkowska-Freund M, Bręborowicz G, Grzesiak M, Preis K,Wender-Ożegowska E, Leszczyńska-Gorzelak B, Sieroszewski P: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące postępowania w wypadku stwierdzenia w trakcie ciąży krótkiej szyjki macicy i niewydolności cieśniowo-szyjkowej. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024 tom 9, nr 1, strony 13–2
 2. Malinowski W, Kleczyński D, Kalinka J: Historia nacięcia Pfannenstiela. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2024, tom 9, nr 1, strony 3–8
 3. Huras H, Kalinka J, Oszukowski P, Pieta-dolinska A, Radon-PokrackaM: Mozliwości wykorzystania aktywowanego rekombinowanego VII czynnika krzepnięcia (rFVIIa) w krwotoku okołoporodowym. Gin i Perinat Prakt. 20024: 1-4
 4. Malinowski W, Kostrzewa T, Kalinka J: Max Sänger — „ojciec” klasycznego cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023 tom 8, nr 3–4, strony 141–1
 5. Sieroszewski P, Bomba-Opoń D, Czajkowski K, Drews K, Grzesiak M, Leszczyńska-Gorzelak B, Scholz A, Kalinka J, Kosińska-Kaczyńska K, Kwiatkowski S, Mierzyński R, Preis K, Ropacka-Lesiak M  , Świątkowska-Freund M, Wielgoś M, Zimmer M, Huras H: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące rozpoznawania i postępowania w ciążach powikłanych przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2023; tom 8, nr 3–4, strony 191–19
 6. Kwiatkowski S, Sieroszewski P, Kalinka J, Paszkowski T, Kuczyński W, Jakimiuk A, Skrzypulec-Plinta V, Wender-Ożegowska E, Pawelczyk L, Huras H: Charakterystyka i zastosowanie kliniczne dydrogesteronu– Stanowisko Grupy Ekspertów. Medycyna Faktów. 2023; Vol. 16/Nr 4(61): 302 -309
 7. Drosdzol-Cop A, Staniczek J, Orszulak D, Kowalczyk K , Fuchs A, Sieroszewski P, Wielgos M, Kalinka J, Huras H, Wegrzyn P, Kwiatkowski S, Zimmer M, Stojko R: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów iPołożników dotyczące opieki okołoporodowej nad ciężarną nastolatką. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023, tom 8, nr 2, strony 104–113
 8. Seremak-Mrozikiewicz A , Nitsch-Osuch A , Czajkowski K, Drews K, Huras H , Kalinka J, Kuchar E, Leszczynska-Gorzelak B, Mastalerz-Migas A , Swiatkowska-Freund M, Wielgos M , Wolski H, Wysocki J, Zimmer M , Sieroszewski P: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej dotyczące szczepień kobiet planujących ciążę, ciężarnych oraz karmiących. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2023, tom 8, nr 2, strony 89–103
 9. Drosdzol-Cop A, Staniczek J, Orszulak D, Kowalczyk K , Fuchs A, Sieroszewski P, Wielgos M, Kalinka J, Huras H, Wegrzyn P, Kwiatkowski S, Zimmer M, Stojko R: The Polish Society of Gynecologists and Obstetricians' Expert Group Recommendations regarding adolescent pregnancy. Ginekol Pol. 2023;94(3):258-267. doi: 10.5603/GP.a2023.0038.
 10. Malinowski W, Kalinka J: Eduardo Porro — prekursor współczesnego cięcia cesarskiego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022 tom 7, nr 4, strony 189–195
 11. Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników w wybranych patologiach położniczych. Ginekologia Praktyczna 1996, 4: 29-31.
 12. Szwajcowska M, Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników wybranych patologiach noworodkowych. Ginekologia Praktyczna 1996, 6: 21-23.
 13. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial Vaginosis - rola i znaczenie w ginekologii i położnictwie. Ginekologia Praktyczna 1999, 2 (35): 33-38.
 14. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial vaginosis - aktualne metody diagnostyczne. Ginekologia Praktyczna 1999, 5 (38): 22–23.
 15. Wasiela M, Kalinka J: Gardnerella vaginalis – chorobotwórczość, diagnostyka, leczenie. Ginekologia Praktyczna 2001, 3(56): 34-39.
 16. Brucka A, Kalinka J: Rola i znaczenie selenu w organizmie matki i płodu w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej. Ginekologia Praktyczna 2002, 4(67): 43–48.
 17. Polańska K, Hanke W, Kalinka J: Wpływ narażenia na dym tytoniowy w okresie prekoncepcyjnym i w życiu płodowym na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych u dzieci. Ginekologia Polska.
 18. Chudzik A, Krajewski P, , Kalinka J, Skoczylas M,  Pokrzywnicka M: Late preterm birth – neonatologist’s point of view. Part 1. Archives of Perinatal Medicine. 2010;16,1: 16-20.    MNiSW=6
 19. Fulmanska M, Radowicka M, Radwan M, Kalinka J: Ciąża u 47-letniej kobiety poddanej zabiegowi zapłodnienia z zastosowaniem komórki jajowej pobranej od dawczyni (IVF-OD). Ginekologia Polska. 2011,5: 378-381 MNiSW=9
 20. Sosnowski D, Serafin M, Kalinka J: Poród u ciężarnej po leczeniu z powodu zespołu Ashermana – opis przypadku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2012; 5 (3): 169-172 MNiSW = 20 pkt
 21. Serafin M, Kalinka J: Rola wybranych polimorfizmów genów kodujących cytokiny IL-1ß, IL1ra, IL-6 i TNFα w patogenezie porodu przedwczesnego. GinPolMedProject. 2014;3(33): 9-23.
 22. Gach M, Domagalska A, Turek D, Kalinka J: Successful continuous 32-day epidural analgesia in a pregnant woman with cervical cancer. Anaesthesia Cases / 2014-0270.
 23. Waldemar Krzeszowski, Katarzyna Janiak, Jarosław Kalinka, Mariusz Grzesiak, Przemysław Oszukowski, Tomasz Szaflik, Justyna Wojtera, Krzysztof Szaflik: Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania. Ginekol Pol.2016,87,
 24. Szubert M, Prośniewska-Obsada M,Biesiada P, Kalinka J: Nieprawidłowy wynik testu podwójnego jako pierwszy objaw współistnienia prawidłowej ciąży z zaśniadem groniastym - opis przypadku. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2019;3,4: 154-158
 25. Kufelnicka-Babout M, Panasowiec L, Kalinka J: Amnioprotective cesarean section in monochorionic-triamniotic triplet pregnancy, spontaneously conceived, complicated by intrahepatic cholestasis. J Obstet Gynecol Investig 2010;3: e1-e5
 26. Prośniewska-Obsada M, Sobczuk K, Jaczewski B, Kalinka J. Poród w szpitalu czy w domu – aktualny problem współczesnego położnictwa. Ginekologia po Dyplomie 2020;22(6):73-6,81
 27. Kwiatkowski S, Torbe A , Borowski D, Breborowicz G, Czajkowski K, Huras H, Kajdy A, Kalinka J, Kosinska-Kaczynska K, Leszczynska-Gorzelak B, Rokita W, Ropacka-Lesiak M, Sieroszewski P, Wielgos M, Zimmer M: Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Recommendations on diagnosis and management of fetal growth restriction. Ginekologia Polska 2020, vol. 91, no. 10, 634–643
 28. Magdalena D. Opinc, Jarosław Kalinka: Drug-induced liver injury in early pregnancy associated with metyhyldopa administration during antihypertensive therapy. J Obstet Gynecol Investig. 2021;4e1-e4
 29. Mularski PŁ, Kępa A, Serówka-Krajnik A, Huras H, Kalinka J: Telemedycyna w położnictwie na przykładzie urządzenia mobilnego do zdalnego wykonywania badań kardiotokograficznych (KTG). Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022 tom 7, nr 2, strony 67–7
 30. Zimmer M, 1, Sieroszewski P, Wielgoś M, Czajkowski K, Ropacka-Lesiak M, Huras H, Kalinka J, Paszkowski T, Oszukowski P, Cnota W, Kwiatkowski S, Fuchs T, Pomorski M, Rosner-Tenerowicz A, Zimmer-Stelmach A: Algorytm postępowania w przypadkach łożyska przodującego i/lub łożyska z nieprawidłową implantacją (PAS). Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników — 2022, cz. I i II. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2022; 7,2: 92-95
 31. Kosińska-Kaczyńska K, Torbé A, Kwiatkowski S, Borowski D, Breborowicz G, Czajkowski K, Czuba B, Huras H, Janiak K, Kajdy A, Kalinka J, Kosiński P, Leszczyńska-Gorzelak B, Mierzyński R, Ropacka-Lesiak M, Sieroszewski P, Świątkowska-Freund M, Wielgoś M, Zimmer M:Diagnostyka i postępowanie w ciążach wielopłodowych powikłanych ograniczeniem wzrastania płodu — Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022; tom 7, nr 3, strony 157–165