Wykształcenie

  • 2018 r. - Profesor nauk medycznych - tytuł nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
  • 2015 r. - specjalista perinatologii.
  • 2010 r. - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • 2006 r. - stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena roli wybranych środowiskowych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
  • 1999 r. - II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – wyróżnienie.
  • 1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytyt Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.
  • 1994 r. - I stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
  • 1989 r. - ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza.
  • 1983 r. - egzamin maturalny – Liceum Polskie w Benghazi, Libia.