Prace oryginalne z pełnym tekstem zamieszczonym w biuletynach i materiałach zjazdowych

  1. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Unemployment during pregnancy – the unrecognised risk factor of preterm deliveries in the Lodz region. Proceedings of the Conference “ Challenges to Epidemiology in changing Europe”. Kraków, July 2 – 3, 1999, 221 –232. Praca wyróżniona: Poster of Distinction.
  2. Hanke W, Kalinka J, Świątczak J, Sobala W. Wpływ zanieczyszczeń środowiska i cech społeczno-zawodowych matek na ryzyko wcześniactwa i hipotrofii płodu w regionie łódzkim. Materiały Sympozjum "Zagrożenia środowiskowe w wieku rozwojowym dziecka". Legnica -czerwiec 1998,112-127.