Rozdziały w podręcznikach

 1. Kalinka J, Bitner A, Wiśniewska A, Dera-Szymanowska A, Szymanowski K: Krwawienia w drugiej połowie ciąży. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie. Tom II. Pod redakcja naukową: P. Oszukowski. Wydanie I; ISBN tom II 978-83-67081-07-8:, strony: 111-126
 2. Chudzik A, Krajewski P, , Kalinka J: Późne wcześniactwo. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie –uaktualnione i rozrzeszone.  Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2:  2010: 137-143
 3. Hanke W, Kalinka J: Środowiskowe i zawodowe czynniki ryzyka porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie – uaktualnione i rozrzeszone.  Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
  Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2:  2010: 145-154
 4. Kalinka J, Bitner A: Genetyczne uwarunkowania porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie– uaktualnione i rozrzeszone.  Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań MMX. ISBN
  83-7314-059-2:  2010: 155-162
 5. Kalinka J, Bręborowicz GH: Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego. Ciąża wysokiego ryzyka. Redakcja Grzegorz H. Bręborowicz. Wydanie trzecie– uaktualnione i rozrzeszone.  Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
  Poznań MMX. ISBN 83-7314-059-2:  2010: 211-215
 6. Kalinka J, Bitner A: Wydawnictwo Lekarskie PZWL: Poród przedwczesny. Położnictwo tom 2. Medycyna Matczyno-Płodowa. Rozdział 3 „Nieprawidłowy czas trwania ciąży”. Redakcja naukowa tomu 2 prof. dr hab. med. G. H. Bręborowicz, prof. dr hab. med. T. Paszkowski. PZWL 2012:  19-44.
 7. Kalinka J, Bręborowicz GH: Tokoliza w porodzie przedwczesnym. Sytuacje kliniczne w położnictwie. Pod redakcją naukową Grzegorza .H Bręborowicza. Wydanie I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 201-2013
 8. Kalinka J, Kufelnicka-Babout M, Bitner A: Krótka szyjka macicy. Sytuacje kliniczne w położnictwie. Pod redakcją naukową Grzegorza H. Bręborowicza. Wydanie I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016: 204-207
 9. Kalinka J, Kassassir-Ćwiklak S: Zakażenia układu moczowego. Zakażenia w ciąży i okołoporodwoe. Postępowanie z matką i noworodkiem:177-186. Pod redakcją Agnieszki Kordek i Andrzeja Torbego. Medical Tribune Polska. ISBN 978-83-64153-81-5
 10. Kalinka J, Kassassir-Ćwiklak S: Grzybica sromu i pochwy. Zakażenia w ciąży i okołoporodwoe. Postępowanie z matką i noworodkiem:305-311. Pod redakcją Agnieszki Kordek i Andrzeja Torbego. Medical Tribune Polska. ISBN 978-83-64153-81-5
 11. Kalinka J, Bitner A: Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Farmakologiczna profilaktyka i terapia zagrażającego porodu przedwczesnego. Farmakoterapia w położnictwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Pod redakcją: Grzegorz H. Bręborowicza i Marzeny Dworackiej. Wydanie I. Warszawa 2018: 108-117 ISBN 978-83-200-5600-6
 12. Kalinka J, Bitner A: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych. Farmakoterapia w położnictwie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Pod redakcją: Grzegorz H. Bręborowicza i Marzeny Dworackiej. Wydanie I. Warszawa 2018: 433-438 ISBN 978-83-200-5600-6
 13. Kalinka J, Bitner A: 2.3.Nieprawidłowy czas trwania ciąży: 2.3.1: Poród przedwczesny; Położnictwo tom1 pod redakcją GH. Bręborowicza, Wydanie III, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, ISBN 978-83-200-6061-4: 96-112
 14. Kalinka J, Bitner A:2.3.Nieprawidłowy czas trwania ciąży: 2.3.2: Ciąża po terminie; Położnictwo tom1 pod redakcją GH. Bręborowicza, Wydanie III, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, ISBN 978-83-200-6061-4: 112-113Kalinka J, Bitner A: Ciąża wielopłodowa. Pod redakcją: Grzegorza H. Bręborowicza i Witolda Malinowskiego. PZWL 2022 Wydawnictwo Lekarskie. ISBN 978-83-01-22498-1; 10.2: 246-257