parallax background

Kierownik Szkoły Rodzenia

mgr położnictwa, położna Anna Różycka

Edukacja:
 • 2003 – 2005 r. - Akademia Medyczna w Warszawie, Wydz. Nauki o Zdrowiu, Kierunek Położnictwo, studia uzupełniające magisterskie.
 • 2000 – 2003 r. - Akademia Medyczna w Warszawie, Wydz. Nauki o Zdrowiu, Kierunek Położnictwo, studia licencjackie.
Zatrudnienie:
 • od 03.01.2008 r. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa (d. M. Madurowicza) w Łodzi, Klinika Perinatologii, Blok Porodowy; stanowisko: st. położna
 • 20.04-15.05.2009 r.- Uniwersytet Medyczny w Łodzi; stanowisko: instruktor zajęć praktycznych,
 • 1.03-19.10.2010 r.; 23.03-27.09.2011 r.; 26.06-31.12.2013 r. - Konstantynowska szkoła rodzenia”; stanowisko: instruktor szkoły rodzenia,

Kursy i szkolenia

 • „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” kurs specjalistyczny 28.03-14.06.2014r. Warszawa
 • „Uśmierzanie bólu porodowego metodą TENS”. szkolenie11.03.2014 Łódź
 • „Rola pielęgniarki i położnej w opiece i pielęgnacji matki i dziecka” konferencja szkoleniowa 15.02.2014 Łódź
 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” kurs specjalistyczny 15.04-22.05.2013r. Łódź
 • „Być położną dziś i jutro sprostać wymaganiom współczesności. Pozycje wertykalne-alternatywne podejście do trudnych sytuacji w porodzie. Dystocja barkowa jako stan nagły w porodzie.” konferencja szkoleniowa 19-20.11.2013 Warszawa
 • „Ogólnopolski zjazd prelegentów szkół rodzenia” konferencja szkoleniowa 20-21.04.2012r. Warszawa
 • „Nowoczesne praktyki w położnictwie i neonatologii” V międzynarodowe sympozjum 5.10.2012r. Wrocław
 • „Techniki ułatwiające trudny poród” warsztaty dokształcające, 6.10.2012r. Wrocław
 • „Kobieta współczesna – blaski i cienie” 20.10.2010 Warszawa, 2012 Łódź,
 • „Szkolenie z zakresu przetaczania krwi i jej składników” szkolenie 18-19.04.2011 Łódź
 • „Karmienie piersią w codziennej praktyce.” kurs dokształcający 8-10.04.2011 Warszawa
 • „Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem po porodzie” kurs dokształcający 08.09-08.10.2011r. Warszawa
 • „Pozycje wertykalne w I i II okresie porodu – teoria i praktyka. Nowoczesne prowadzenie porodu zgodnie ze standardem Ministra Zdrowia dotyczącym opieki nad kobietą podczas porodu fizjologicznego.” kurs dokształcający, 15-17.10.2010r. Warszawa
 • „Edukacja przedporodowa – szkolenie do zadań” konferencja szkoleniowa 22.05.2010 Łódź
  „Szkoła bólu” szkolenie 30.04.2009 Łódź
 • „Techniki pobierania krwi pępowinowej” szkolenie29.08.2008 Łódź