parallax background

Usługi dodatkowe

W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną, oferujemy także usługi dodatkowe.

Badania kardiotokograficzne

  • KTG - ocena czynności serca płodu i skurczów macicy - od 28 tygodnia ciąży. Gabinet posiada - niezbędne do robienia KTG w ciążach bliźniaczych - urządzenie z dwiem głowicami FHR (do zapisywania akcji serca dwóch płodów jednocześnie)