Szkolenie zawodowe1

 • "Kurs dla Biegłych", prowadzony przez Zakład Szkolenia Biegłych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Edycja I rok 2021/2022
 • 11.2019 r. - Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć. Erasmus+: mobilność z krajami partnerskimi: Indywidualny program nauczania dla wyjazdów w programie Erasmus+ Doctoral or equivalent third cycle (EQF level 8) nr: 2018-1-PL01-KA107-048718. Aichi Medical University, Department of Obstetrics and Gynecology, Aichi, Nagoya, Japonia
 • 2017 - 2018 r. - Szkolenie dla Biegłych Sadowych w zakresie opiniowania sądowo-lekarskiego. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
 • 2017 r. - Preterm Birth International Collaborative (PREBIC) Annual Meeting May 8-10, Galveston TX, USA
 • 2017 r. - Szkolenie dla biegłych z zakresu położnictwa i ginekologii. Warszawa
 • 2016 r. - 2nd European Spontaneous Preterm Birth Congress in Gothenburg, Sweden
 • Obstetrics Forum, 11-13 March 2015, Prague, Czech Republic
 • PREBIC - Preterm Birth International Collaborative – Department of Reproductive Health and Research , World Health Organization, 31.03-02.04 2014; WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria
 • PREBIC Preterm Birth International Collaborative Department of Reproductive Health and Research , World Health Organization, 22-24 April 2013; WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria
 • 23-25 April 2012 PRETERM BIRTH INTERNATIONAL COLLABORATIVE Department of Reproductive Health and Research World Health Organization; WHO Headquarters, Geneva Sponsored by World Health Organization & March of Dimes, USA
 • 2011 - PRETERM BIRTH INTERNATIONAL COLLABORATIVE, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization & March of Dimes, USA; kwiecień 2011, Genewa, Szwajcaria
 • 2011 - Erich Saling World School of Perinatal Medicine; Ian Donald Neonatal School of Ultrasound; Global Congress Recent Advances in Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology; Dubrownik, Chorwacja
 • 2010 – Winter Forum: Management of preterm labour and post partum hemorrhage. Sibiu, Romania
 • 2010 – PREBIC 2010 - Preterm Birth International Collaborative, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization; Geneva, Szwajcaria
 • 2009 - Preterm Birth International Collaborative - PREBIC oraz Preterm Birth and Genetics International Alliance – PREGENIA, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, March of Dimes i Johnson and Johnson Paediatric Institute, WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria; kwiecień 2009
 • 2008 - Obstetrics Forum 2008, October 2008, Amsterdam, Holand
 • 2008 – Preterm Birth International Collaborative – PREBIC oraz Preterm Birth and Genetics International Alliance – PREGENIA, Department of Reproductive Health and Research (RHR), UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP),World Health Organization, March of Dimes i Johnson and Johnson Paediatric Institute, WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria; kwiecień 2008
 • 2008 r. - Stany naglące w położnictwie i ginekologii. Postępowanie w krwotokach poporodowych. Warsztaty szkoleniowe. Wrzesień 2008, Tychy.
 • 2007 r. Preterm Birth International Collaborative (Prebic) Genewa, Szwajcaria.
 • 2005 r. – Program Medyczny Amerykańsko-Austriackiej Fundacji, Uniwersytetu Columbia i Fundacji Sorosa: Salzburg Columbia Seminar „ Maternal and Infant Health”; czerwiec 2005, Schloss Arenberg, Salzburg, Austria.
 • 2004 r. – Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia niepłodności. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Serono Symposia International. Październik 2004. Mierzęcin, Poland.
 • 2001 r. – 8th International Postgraduate Course on „ Recent Advances in Perinatal Medicine”, Italian Ministry of Health; Ettore Majorana Centre for Scientific Culture (EMFCSC), Erice, Sycylia. June 2001.
 • 2000 r. – kurs „Elektrochirurgia i kriochirurgia w ginekologii”. Cedzyna.
 • 1996 r. – 6 miesięczny kurs ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, AM w Łodzi.
 • 1995 r. – szkolenie na Wydziale Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet w Nijmegen, Holandia.
 • 1994 r. – 3 miesięczny kurs: Postgraduate Course in Gynecology and Obstetrics w Sapir Medical Center, Meir Hospital, Kfar Saba i w Sakler Faculty of Medicine w Tel Aviwie, Izrael. 03.01-24.03.1994.
 • 1993 r. – praktyka lekarska w General Hospital w Vigo, Hiszpania