Podręczniki, skrypty, monografie

  1. Stany nagłe w ginekologii i położnictwie. Tom II. Redakcja naukowa: Przemysław Oszukowski. Rozdział 8: Krwawienia w drugiej połowie ciąży. Jarosław Kalinka, Adam Bitner, Agata Wiśniewska, Anna Dera-Szymanowska, Krzysztof Szymanowski.
  2. Monografia: „Środowiskowe czynniki ryzyka porodu przedczesnego i hipotrofii płodu. Badanie kobiet w regionie łódzkim”. Pod redakcją Wojciecha Hanke i Jarosława Kalinki. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998: 1-92.
  3. Kalinka J, Bitner A: 2.3.Nieprawidłowy czas trwania ciąży: 2.3.1: Poród przedwczesny; Położnictwo tom 1 pod redakcją GH. Bręborowicza, Wydanie III, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, ISBN 978-83-200-6061-4, 2020: 96-112
  4. Kalinka J, Bitner A:2.3.Nieprawidłowy czas trwania ciąży: 2.3.2: :Ciąża po terminie; Położnictwo tom 1 pod redakcją GH. Bręborowicza, Wydanie III, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, ISBN 978-83-200-6061-4, 2020: 112-113