Prace oryginalne opublikowane w pełnej wersji

  1. Pająk PM , Wlaźlak E , Surkont G, Kalinka J: An assessment of the relationship between urethral hypermobility as measured by ultrasound and the symptoms of stress urinary incontinence in primiparous women 9–18 months postpartum. J Ultrason 2024,24: 10 DOI: 10.15557/JoU.2024.0010
  2. Seremak-Mrozikiewicz A , Nitsch-Osuch A , Czajkowski K , Drews K, Huras H , Kalinka J, Kuchar E, Leszczynska-Gorzelak B, Mastalerz-Migas A , Swiatkowska-Freund M, Wielgos M , Wolski H, Wysocki J, Zimmer M , Sieroszewski P: Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, the Polish Society for Vaccinology, and the Polish Society for Family Medicine on vaccinating women with reproductive plans and pregnant or breastfeeding women. Ginekol Pol, 2023, vol. 94, no. 8, 670–682 doi: 10.5603/gpl.95834.
  3. Seremak-Mrozikiewicz A , Nitsch-Osuch A , Czajkowski K , Drews K, Huras H , Kalinka J, Kuchar E, Leszczynska-Gorzelak B, Mastalerz-Migas A , Swiatkowska-Freund M, Wielgos M , Wolski H, Wysocki J, Zimmer M , Sieroszewski P:Guidelines of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians, the Polish Society for Vaccinology, and the Polish Society for Family Medicine on vaccinating women with reproductive plans and pregnant or breastfeeding women. Ginekol Pol, . 2023 Aug 21. doi: 10.5603/gpl.95834.
  4. Szala-Poździej A, Świerzko AS, Gajek G, Kufelnicka-Babout M, Chojnacka K, Kobiela P, Jarych D, Sobczuk K, Mazela J, Domżalska-Popadiuk I, Kalinka J, Sekine H, Matsushita M, Cedzyński M.Association of the FCN2 Gene Promoter Region Polymorphisms with Very Low Birthweight in Preterm Neonates. Int J Mol Sci. 2022 Dec 5;23(23):15336. doi: 10.3390/ijms232315336
  5. Karowicz-Bilińska A, Kuzmecka-Matuszewska J, Zdziennicki A, Kalinka J: Czynniki socjo-ekonomiczne a niewydolność szyjki macicy. Ginekologia Polska. 1993, Suplement: 42-44. KBN=5
  6. Hanke W, Kalinka J, Szymczak W: Społeczno-zawodowe czynniki ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. I. Rola Pracy zawodowej i pozazawodowej. Medycyna Pracy, 1995;5: 433 442. KBN=5
  7. Hanke W, Kalinka J, Szymczak W: Społeczno-zawodowe czynniki ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. II. Analiza niezależnego wpływu analizowanych zmiennych. Medycyna Pracy 1995;5: 443 449. KBN=5
  8. Kwiatkowska M, Hanke W, Kalinka J: Ryzyko względne występowania patologicznej hiperbilirubinemii pośredniej u eutroficznych i hipotroficznych wcześniaków. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1995, Suplement XII/1 i XII/2; tom I: 504-507. KBN=2
  9. Kalinka J, Sobkiewicz S: Ablacja termiczna endometrium falami radiowymi (RaFEA) jako alternatywna metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z jamy macicy. Ginekologia Praktyczna 1995;6: 29-31. KBN=2
  10. Kalinka J, Hanke W: Palenie tytoniu - czynnik ryzyka hipotrofii płodu, porodu przedwczesnego i małej masy urodzeniowej. Ginekologia Polska 1996; 67: 75-81. KBN=5
  11. Gwóźdź AZ, Kalinka J: Potworniaki jajników i niektóre współczynniki kliniczno-statystyczne w oparciu o dane u 456 chorych operowanych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi. Ginekologia Polska. 1996; 67: 129-134. KBN=5
  12. Kwiatkowska M, Kalinka J, Hanke W: Częstość zakażeń wewnątrzmacicznych oraz ryzyko względne ich występowania u noworodków urodzonych w Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi w 1992 roku. Postępy w Neonatologii 1996, Suplement II: 33- 37. KBN=2
  13. Lipecka-Kidawska E, Gołąb-Lipińska M, Kuzmecka-Matuszewska J, Kalinka J: Ocena sonograficzna blizny dolnego odcinka macicy w przebiegu ciąży po cięciu cesarskim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1996, Suplement XII: 145-147. KBN=2
  14. Lipecka-Kidawska E, Suzin J, Kuzmecka-Matuszewska J, Kalinka J, Gołąb-Lipińska M: Ultrasonograficzna ocena zwijania macicy po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1996, Suplement XII: 369-375. KBN=2
  15. Kalinka J, Hanke W: Rola palenia tytoniu jako czynnika ryzyka hipotrofii płodu i porodu przedwczesnego. Przegląd Epidemiologiczny. 1996; 50: 309-313. KBN=4
  16. Sieroszewski P, Kalinka J, Lipecka-Kidawska E, Suzin J: Normy własne dla oznaczeń stężenia ß-HCG w surowicy krwi oraz wskaźników jakościowych (S/D, RI, PI) przepływu krwi w tętnicach macicznych w I trymestrze ciąży. Ginekologia Polska. 1996; 67: 67-75. KBN=5
  17. Sieroszewski P, Kalinka J, Lech W, Surkont G, .Suzin J: Przydatność diagnostyczna oznaczeń stężeń ß-HCG w surowicy krwi i wskaźników jakościowych przepływu krwi w tętnicach macicznych w I trymestrze ciąży zagrożonej poronieniem. Ginekologia Polska. 1996:67: 76-81. KBN=5
  18. Kalinka J, Hanke W, Szymczak W: Risk factors of intrauterine growth retardation: a study of an urban population in Poland. Central European Journal of Public Health. 1996; No 3, Vol. 4: 192-196. KBN=5
  19. Kalinka J, Palatyński A, Gruszczyńska J: Ocena płodności pacjentek z endometriosis genitalis externa na podstawie materiału własnego. Ginekologia Praktyczna. 1997; 2(23): 17-19. KBN=2
  20. Kalinka J, Rogiewicz W, Laudański T: Stężenie całkowitego magnezu i wapnia w surowicy kobiet ciężarnych z ciążą prawidłową oraz zagrożoną porodem przedwczesnym. Diagnostyka Laboratoryjna. 1997; 33: 59-64. KBN=3
  21. Kalinka J, Szwajcowska M, Krajewski P, Hanke W, Kobierska I: Ocena stanu pourodzeniowego noworodków po porodzie drogami natury i cięciu cesarskim w regionie łódzkim. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXIII: 237-241. KBN=2
  22. Kalinka J, Hanke W, Sieroszewski P, Sobala W, Suzin J: Cięcie cesarskie w regionie łódzkim - ocena wybranych parametrów po wprowadzeniu trójstopniowej opieki perinatalnej. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; tom XXIII: 297-303. KBN=2
  23. Sieroszewski P, Mikaszewska-Pietraszun J, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Baś E., Suzin J, Wójcik-Krowiranda K, Karowicz-Bilińska A: Analiza przebiegu porodów po cięciu cesarskim na materiale własnym IGiP AM w Łodzi w latach 1962-1997. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia . 1998; tom XXIII: 187-191. KBN=2
  24. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Sociodemographic and environmental risk factors of preterm delivery and small-for-gestational-age babies. Medical Science Monitor. 1998; 4, 3: 505-512. KBN=6 IF=0,4
  25. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Single motherhood, urban residence and SGA babies in Central Poland. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 1998; 61, 3: 289-291. KBN=15 IF=0,8
  26. Szwajcowska M, Kalinka J, Hanke W, Laudański T: Hospitalizacja ciężarnych i niewydolność szyjki macicy jako czynnik ryzyka występowania wrodzonych zakażeń u noworodków. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. 1998; Tom XXVI,II: 155-159. KBN=2
  27. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Laudański T, Suzin J: Ocena skuteczności leczenia hipotrofii płodu przy użyciu małych dawek kwasu acetylosalicylowego. Ginekologia Polska. 1999; 70 (3): 126-134. KBN=5
  28. Hanke W, Kalinka J, Florek E, Sobala W: Passive smoking and pregnancy outcome in central Poland. Human and Experimental Toxicology. 1999; 18: 265–271. KBN=15 IF=0,990
  29. Hanke W, Kalinka J, Makowiec–Dąbrowska T, Sobala W: Heavy Physical Work During Pregnancy – A Risk Factor for Small – for – Gestational – Age Babies in Poland. American Journal of Industrial Medicine. 1999; 36: 200–205. KBN=20 IF=1,542
  30. Klimczak W, Hanke W, Kalinka J, Mikosiński S, Suzin J: Niewydolność cieśniowo – szyjkowa w regionie łódzkim: częstość występowania, czynniki ryzyka oraz sposoby leczenia. Ginekologia Praktyczna. 1999; 7, (40): 7–10. KBN=2
  31. Kalinka J, Sieroszewski P, Hanke W, Laudański T, Suzin J: The effectiveness of IUGR treatment with low-dose Aspirin. Monduzzi Editore. International Proceedings Division - Bologna, Italy. 1999: 693-699. KBN=5
  32. Kalinka J, Hanke W, Sobala W, Suzin J: Wpływ środowiskowej ekspozycji na dym tytoniowy kobiet ciężarnych na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej. Ginekologia Polska. 2000; 71, 8: 653-657. KBN=5
  33. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Wpływ środowiskowej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy na masę urodzeniową noworodka – badanie prospektywne z wykorzystaniem markerów ekspozycji. Ginekologia Polska 2000; 71, 8: 833–836. KBN=5
  34. Hanke W, Kalinka J, Sobala W: Środowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy wśród kobiet niepalących w regionie łódzkim – ocena ryzyka porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu. Alkoholizm i Narkomania. 2000; 3, 13: 357–371. KBN=1
  35. Hanke W, Saurel–Cubizolles M-J, Sobala W, Kalinka J: Employment status of pregnant women in Central Poland and the risk of preterm delivery and small-for-gestational-age infants. European Journal of Public Health. 2001; 11, 1 : 23–28. KBN=20 IF=1,281
  36. Skoczylas M, Kalinka J, Laudański T: Intensywny śródporodowy nadzór z wykorzystaniem pulsoksymetrii w przypadku hipotrofii płodu – doniesienie wstępne. Ginekologia Polska. 2001; Suplement: 102-106. KBN=5
  37. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M: Ocena częstości oraz wpływu infekcji Chlamydia trachomatis na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego oraz małej urodzeniowej masy ciała. Ginekologia Praktyczna. 2001; 5: 15-18. KBN=2
  38. Wasiela M, Kalinka J: Bakteryjne czynniki ryzyka nieprawidłowego przebiegu i wyniku ciąży. Ginekologia Praktyczna. 2001; 5: 19-24. KBN=2
  39. Kalinka J, Hanke W, Misiak G, Wasiela M: Ocena wpływu bacterial vaginosis na wystąpienie porodu przedwczesnego oraz małej urodzeniowej masy ciała. Ginekologia Praktyczna. 2001; 7: 100-104. KBN=2
  40. Wasiela M, Pieczara A, Hanke W, Kalinka J: Porównanie częstości występowania bacterial vaginosis między I i III trymestrem ciąży. Ginekologia Praktyczna. 2001; 7: 111-114. KBN=2
  41. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J: Associaton between abnormal microbiological flora of the lower genital tract in early pregnancy and socio-economic, demographic and environmental risk factors. Medical Science Monitor. 2001; 7: 1250-1255. KBN=6 IF=0,4
  42. Wasiela M, Hanke W, Kalinka J: Association between bacterial vaginosis and cervicovaginal flora during pregnancy and threathened preterm labour. Polish Journal of Gynaecological Investigations. 2002; 4(3): 147-152. KBN=5
  43. Kalinka J, Hanke W, Wasiela M, Laudański T: Socioeconomic and environmental risk factors of bacterial vaginosis in early pregnancy. Journal of Perinatal Medicine. 2002; 6: 467-475. KBN=15 IF=0,790
  44. Kalinka J, Laudanski T, Hanke W, Wasiela M: Do microbiological factors account for poor pregnancy outcome among unmarried pregnant women in Poland? Fetal Diagnosis and Therapy. 2003; 18(5): 345-352. KBN=10 IF=1,093
  45. Kalinka J, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Wpływ zagrażającego porodu przedwczesnego oraz biocenozy pochwy na stężenie wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych. Ginekologia Polska. 2003; 74, 10: 1118-1125. KBN=5
  46. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Krzemiński Z, Wasiela M: Ocena występowania i wpływu patologicznej mikroflory dróg rodnych kobiet ciężarnych we wczesnej ciąży na ryzyko wystąpienia porodu przedwczesnego. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2003; 55: 277-284. KBN=5
  47. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Mykoplazmy genitalne jako czynnik ryzyka w porodach przedwczesnych. Medycyna Wieku Rozwojowego. 2003; 7, 3, Suplement 1: 211-216. KBN=4
  48. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Prevalence and the impact of bacterial vaginosis and bacterial vaginosis-associated flora at early pregnancy on the risk of low birth weight. Archives of Perinatal Medicine. 2003; 9, 4: 34-37. KBN=3
  49. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Are microbiological factors responsible for poor pregnancy outcome among single pregnant women in Polish population? Archives of Perinatal Medicine. 2003;9, 4: 38-41. KBN=3
  50. Hanke W, Sobala W, Kalinka J: Environmental tobacco smoke exposure among pregnant women: impact on fetal biometry at 20-24 weeks of gestation and newborn child’s birth weight. International Archives of Occupational and Environmental Health. 2004; 76, 8: 614-620. KBN=15 IF=1,388
  51. Kalinka J, Gottwald L, Nowakowski M, Lech W, Zdziennicki A, Laudański T: Ocena wpływu małych dawek kwasu acetylosalicylowego na przepływ krwi w tętnicy pępowinowej i środkowej mózgu w ciąży powikłanej idiopatyczną hipotrofią płodu. Ginekologia Polska. 2004; 75, 4: 254-260. KBN=5
  52. Wasiela M, Krzemiński Z, Hanke W, Kalinka J: Przydatność preparatów barwionych metodą Grama do oceny stopnia czystości pochwy u ciężarnych. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2004; 56: 93-98. KBN=5
  53. Kalinka J, Laudański T, Hanke W, Wasiela M: Bacterial vaginosis in early pregnancy and adverse pregnancy outcome in Polish women: Singapore Journal of Obstetrics and Gynecology. 2004; 35(2): 88-94. KBN=5
  54. Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E, Kalinka J: Wpływ Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum na stężenie interleukiny 8 w wydzielinie pochwowej. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2004; 56: 371-376. KBN=5
  55. Kalinka J, Hanke W, Sobala W: Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology. 2005,22: 41-47. KBN=15 IF= 0,859
  56. Kalinka J, Szekeres-Bartho J: The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 53: 166-171. KBN=20 IF=1,880
  57. Wasiela M, Krajewski P, Kalinka J: An association between abnormal vaginal flora during pregnancy and the risk for early-onset neonatal infection. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2005; 2: 49-53. KBN=3
  58. Szwajcowska M, Krajewski P, Kalinka J: Nucleated red blood cells (NRBC) as an auxillary marker of intrauterine infection. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2005; 2: 15-18. KBN=3
  59. Wasiela M, Pietrzak A, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E: The levels of proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid of pregnant women- relationship with vaginal microflora. International Review of Allergology and Clinical Immunology. 2005; 11,1: 23-28 KBN=5
  60. Kalinka J, Wasiela M, Sobala W, Brzezińska-Błaszczyk E: Ocena przydatności pomiaru stężenia wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie szyjkowo-pochwowej kobiet ciężarnych jako wczesnego markera wystąpienia porodu przedwczesnego. Ginekologia Polska. 2005;76,9: 704-712. KBN= 5
  61. Wasiela M, Krzemiński Z, Kalinka J, Brzezińska-Błaszczyk E: Korelacja stężeń wybranych cytokin w wydzielinie pochwowo-szyjkowej u ciężarnych kobiet z różnymi mikroskopowymi obrazami tej wydzieliny. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. 2005;57: 327-333.
  62. Kalinka J, Sobala W, Wasiela M, Brzezińska-Błaszczyk E: Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid, as measured in midgestation, are associated with preterm delivery. American Journal of Reproductive Immunology. 2005; 54: 70-76. KBN=20 IF=1,880
  63. Kalinka J, Krajewski P, Hanke W , Wasiela M: Relationship between Chlamydia trachomatis infection diagnosed at early pregnancy and adverse pregnancy outcomes. Journal of Pediatrics and Neonatology. 2006; 3(1): 11-14. KBN=3Prace w pełnej wersji opublikowane po habilitacji:

 

 1. Kalinka J, Radwan M: The impact of dydrogesterone supplementation on serum cytokine profile in women with threatened abortion. American Journal of Reproductive Immunology. 2006;55(2): 115-121. KBN=20 IF=1,880
 2. Kalinka J, Krajewski P, Sobala W, Wasiela M, Błaszczyk-Brzezińska E: The association between maternal cervicovaginal proinflammatory cytokines concentrations during pregnancy and subsequent early-onset neonatal infection. J Perinat Med. 2006;34: 371-377. KBN=15 IF=0,790
 3. Jurewicz J, Hanke W, Makowiec-Dąbrowska T, Kalinka J: Wpływ ciężkości pracy kobiet ciężarnych mierzony za pomocą wydatku energetycznego na masę urodzeniową noworodków. Ginekologia Polska. 2006;77,7; 537-542. KBN=5
 4. Polańska K, Hanke W, Kalinka J: Wpływ narażenia na dym tytoniowy okresie prekoncepcyjnym i w życiu płodowym na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych u dzieci - przegląd badań epidemiologicznych. Ginekologia Polska 2006;77, 9: 726-732. KBN=5
 5. Raghupathy R, Kalinka J: Cytokines imbalance in pregnacy complications and its modulation. Frontiers in Bioscience. 2007.DOI: http:#dx.doi.org/10.2741/2737 IF=2,72 KBN=20
 6. Wicherek L, Basta P, Sikora J, Galazka K, Rytlewski K, Grabiec M, Lazar A, Kalinka J: RCAS1 Decidual Immunoreactivity in Severe Preeclampsia: Immune Cell Presence and Activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2007;58: 358-366. DOI:1111/j.1600-0897.2007.00521.x IF=1,74 KBN=20
 7. Szekeres-Bartho J, Wilczynski JR, Basta P, Kalinka J: Role of progesterone and progestin therapy in threatened abortion and preterm labour. Frontiers in Bioscience. 2008; 13: 1981-1990.   doi:http://dx.doi.org/10.2741/2817
 8. Wilczynski JR, Radwan M, Kalinka J: The characterization and role of regulatory T cells in immune reactions. Frontiers in Bioscience. 2008,13: 2266-2274. IF=2,72 KBN=20
 9. Polańska K, Hanke W, Laudański T, Kalinka J: Stężenie kotyniny w osoczu jako biomarker czynnej i biernej ekspozycji kobiet ciężarnych na dym tytoniowy. Ginekologia Polska. 2007; 78: 796-801.     KBN=5
 10. Wilczynski JR, Kalinka J, Radwan M: The role of T-regulatory cells In pregnancy and cancer. Frontiers in Bioscience. 2008,13: 2289-2274. IF=2,72 KBN=20
 11. Krajewski P, Kalinka J, Welfel E, Kwiatkowska I, Pokrzywnicka M: Jądrzaste krwinki czerwone jako wczesny marker krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego u noworodków. Ginekologia Polska. 2007;12: 961-965. KBN=5
 12. Wicherek L, Basta P, Galazka K, Mak P, Dancewicz L, Kalinka J: RCAS1 Decidual immunoreactivity and RCAS1 serum level during cesarean section with respect to the progression of labour. American Journal of Reproductive Immunology. 2008;59: 152-158. IF=1,74 KBN=20
 13. Krajewski P, Welfel E, Kalinka J, Pokrzywnicka M, Kwiatkowska M: Ocena zależności między liczbą jądrzastych krwinek czerwonych w krwi obwodowej a infekcją wrodzoną u noworodków. Ginekologia Polska. 2008; 79: 17-22. KBN=5
 14. Popiela TJ, Wicherek L, Radwan M, Sikora J, Banas T, Basta P, Kulczycka M, Grabiec M, Obrzut B, Kalinka J: The Differences in RCAS1 and DFF45 Endometrial Expression Between Late Proliferative, Early Secretory, and Mid-Secretory Cycle Phases. Folia Histochemica et Cytobiologica. 2007;45, Supp. 1: 1-10. KBN=10 IF=0,897
 15. Slama R, Darrow L, Parker J, Woodruff T, Strickland M, Nieuwenhuijsen M, Glinianaia S, Hoggatt J. K, Kannan S, Hurley F, Kalinka J, Sram R, Bauer M, Wilhelm M, Heinrich J, Ritz B: Atmospheric Pollution and Human Reproduction: Report of the Munich International Workshop. Environmental Heath Perspectives. 2008 doi:10.1289/ehp.11074; 2008;116:791–798 KBN= 20 IF=5,86
 16. Ryckman KK, Williams SM, Kalinka J. Correlations of selected vaginal cytokine levels with pregnancy-related traits in women with bacterial vaginosis and mycoplasmas. Journal of Reproductive Immunology. 2008; 78: 172-180. doi:10.1016/j.jri.2008.02.001KBN= 20 IF=2,536
 17. Galazka K, Wicherek L, Sikora J, Czekierdowski A, Banas T, Bednarek W, Obrzut B, Blecharz P, Reron A, Kalinka J: RCAS1 decidual immunoreactivity during stillbirth: Immune cell presence and activity. American Journal of Reproductive Immunology. 2008; 60: 513-522. doi:10.1111/j.1600-0897.2008.00648.x. IF=2,13 KBN=20
 18. Kalinka J, Bitner A:  Ocena związku polimorfizmów genów kodujących wybrane cytokiny z występowaniem porodu przedwczesnego w populacji kobiet polskich. Ginekologia Polska. 2009, 80: 111-117. KBN=10
 19. Galazka K, Wicherek L, Pitynski K, Kijowski J, Zajac K, Bednarek W, Dutsch-Wicherek M, Rytlewski K, Kalinka J, Basta A, Majka M: Changes in the subpopulation of CD25+  CD4+  and FOXP3+ regulatory T cell in decidua with respect to the progression of labour at term and the lack of analogical changes in the subpopulation of suppressive B7-H4+ macrophages – a preliminary report. American Journal of Reproductive Immunology. 2009; 61: 136-146. IF=2,13 KBN=20
 20. Wasiela M, Misiak G, Pieczara A, Kalinka J: Association between hydrogen peroxide Lactobacillus species and bacterial vaginosis-related bacteria in vaginal fluid of pregnant women. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4: 23-27. KBN
 21. Kalinka J, Bitner A: Interleukin-1β and nterleukin -1 receptor antagonist genes polimorphisms and the risk of spontaneous preterm delivery in the population of Polish women. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4: 33-36. KBN=6
 22. Krajewski P, Kwiatkowska M, Kalinka J, Chudzik A, Pokrzywnicka M: Adaptation period of the first and secondo twin – comparative analysis of somatometric, biochemical, and clinical parameters. Archives of Perinatal Medicine. 2008;14,4: 28-32. KBN=6
 23. Kalinka J, Lipińska M, Sosnowski D, Wilinski W, Skoczylas M, Serafin M, Prośniewska M, Krajewski P, Laudański T: Ocena skuteczności stosowania karbetocyny w profilaktyce krwawień poporodowych u kobiet po cięciu cesarskim – doniesienie wstępne. Ginekologia Polska 2009; 80:  512-517.  KBN=6
 24. Kalinka J, Lipińska M, Serafin M, Prośiewska M, Krajewski P: Ocena skuteczności zastosowania karbetocyny (Pabal) w profilaktyce krwotoków po cięciach cesarskich wykonanych w trybie naglącym – doniesienie wstępne. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2009;3 (13): 47-55. KBN=4
 25. Bitner A, Kalinka J: IL-1beta, IL-6 promoter, TNF-alpha promotor and IL-1RN gene polymorphisms and the risk of preterm delivery due to preterm premature rupture of membranes in a population of Polish women. Archives of Medical  Science. 2010,4: 552-  557.   MNiSW=9     IF= 1,012
 26. Serafin M, Prośniewska M, Kalinka J: Group B streptococci (GBS) prevalence in  pregnant women in Łódź region: an obstetrical approach and neonatal complications. Archives of Perinatal Medicine. 2010, 16, 4: 194-197.
 27. Krajewski P, Chudzik A, Kalinka J, Kwiatkowska M, Pokrzywnicka M: Electrolytes concentrations in mother’ and their newborns’ hair. Archives of Perinatal Medicine. 2010, 16, 4: 225-228.
 28. Skoczylas M, Baczyńska M, Chudzik A, Krajewski P, Pokrzywnicka M, Kalinka J: Późny poród przedwczesny - punkt widzenia położnika. Część I. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(1)
 29. Skoczylas M, Baczyńska M, Chudzik A, Krajewski P, Pokrzywnicka M, Kalinka J: Późny poród przedwczesny - punkt widzenia położnika. Część II. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(2): 65-69
 30. Kalinka J: Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4,(1): 6-10.
 31. Kostrzewa M, Krzeszowski W, Obsada M, Kalinka J, Kazimierak W: Czynniki ryzyka niepowodzenia planowej indukcji porodu u ciężarnych po 41. tygodniu ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2011;4: 137-142
 32. Gołąb-Lipińska M, Wasiela M, Krzeszowski W, Jarzębski T, Kalinka J: Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego AquatusR w leczeniu stanów zapalnych pochwy - doniesienie wstępne. Perinatologia, Neonatologia i
  Ginekologia. 2011; 4: 231-235
 33. Suzin J, Kalinka J, Tyliński W, Sosnowski D, Szubert M, Kowalczyk-Amico K: Oszczędzające leczenie raka jajnika u młodej kobiety - najczęstsze problemy ginekologiczno- położnicze na podstawie analizy opisu przypadku.
  Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2011; 4 (22):69-74
 34. Monika Eliza Łysakowska, Jarosław Kalinka, Monika Bigos, Maria Prośniewska, Małgorzata: Occurrence of virulence genes among S. agalactiae isolates from vagina and anus of pregnant women – a pilot study. 17(4), 229-234, 2011
 35. Kuś E, Orłowska K, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Berner-Trąbska M, Estemberg D, Brzozowska M, Karowicz-Bilińska A: Analiza sposobu zakończenia ciąży u kobiet po przebytym cięciu cesarskim. Ginekologia Polska 2012; 83: 174-177.  MNiSW=9,00   IF=0,367
 36. Baczyńska M, Radwan P, Chojnowski K, Kalinka J: Ciąża i poród u pacjentki z mielofibrozą – opis przypadku.  Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia. 2012;2: 118-120. MNiSW=6,00
 37. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, Bręborowicz G, Wielgoś M, Czajkowski K, Smolarczyk R, Kalinka J: Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego – stan wiedzy na 2012 rok. Ginekologia i Położnictwo Medical Project. 2012, 2: 56-58
 38. Bitner A, Sobala W, Kalinka J. Association Between Maternal and Fetal TLR4 (896A>G, 1196C>T) Gene Polymorphisms and the Risk of Pre-term Birth in the Polish Population. Am J Reprod Immunol. 2013;69(3): 272-80. MNiSW=20 , IF=3,05
 39. Kostrzewa M, Kalinka J: Indukcja porodu. Część 1. Kontrowersje i korzyści wynikające ze wskazań do indukcji porodu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 4, , 2012 (5); 4: 185-189, MNiSW=6
 40. Poręba R, Oszukowski P, Oleszczuk J, Bręborowicz G, Wielgoś M, Czajkowski K, Smolarczyk R, Kalinka J: Rozszerzone stanowisko zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego. GinPolMedProject. 2013;1(27): 41-MNiSW=6,0
 41. Baczyńska M, Kazimierak W, Skoczylas M, Kalinka J: porównanie skuteczności preindukcji porodu za pomocą cewnika Foleya z obciążeniem z preindukcją przy użyciu żelu PGE2. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia . 2013;1(6): 34-39
 42. Prośniewska M, Kalinka J: P Demograficzne i mikrobiologiczne czynniki ryzyka nosicielstwa Streptococcus agalatiae u kobiet ciężarnych. Ginekologia i Położnictwo Medical Project.  2014;1 (31): 16-24
 43. Prośniewska M, Kalinka J, Bigos M, Gołąb-Lipińska M: Ocena oporności paciorkowców B hemolizujących grupy B na podstawie badań własnych. Ginekologia Polska 2014; 85: 688-694  IF=0,79
 44. Skoczylas M, Łęgowik A, Krawczyk P, Kalinka J: Zaburzenia snu u kobiet w ciąży. GinPolMedProject  2014, 4 (34): 61-71
 45. Jarzębski T, Stańczyk P, Zalińska A, Kazimierak W, Baczyńska M, Kalinka J: B-Lynch suture application due to hemorrhage during Cesarean section. GinPolMedProject 2015,3: 9-15
 46. Kufelnicka-Babout M, Szmigielska-Kapłon A, Kalinka J: Niedokrwistość aplastyczna a ciąża – opis przypadku.  GinPolMedProject 2015; 4 (38): 79-83.
 47. Kalinka J, Jasinska EA, Laudanski P, Bitner A: Rupture of the cervix during pregnancy after cervical pessary insertion for preventing preterm birth. The Journal of Obstettrics and Gynecology Research. 2016;
 48. Baczyńska-Strzecha M, Kalinka J: Influence of Apa1 (rs7975232), Taq1 (rs731236) and Bsm1 (rs154410) polymorphisms of vitamin D receptor on preterm birth risk in the Polish population. – Ginekologia Polska. 2016; 87,11: 763-768
 49. Charkiewicz K, Goscik J, Blachnio-Zabielska A, Raba G, Sakowicz A, Kalinka J, Chabowski A, Laudanski P.Sphingolipids as a new factor in the pathomechanism of preeclampsia - Mass spectrometry analysis.PLoS One. 2017 May 19;12(5):e0177601. doi: 10.1371/journal.pone.0177601. eCollection 2017.
 50. Charkiewicz K, Jasinska E, Goscik J, Koc-Zorawska E, Zorawski M, Kuc P, Raba G, Kluz T, Kalinka J, Sakowicz A, Laudanski P.: Angiogenic factor screening in women with mild preeclampsia - New and significant proteins in plasma. Cytokine. 2017 Oct 27. pii: S1043-4666(17)30334-4. doi: 10.1016/j.cyto.2017.10.020.
 51. Kufelnicka- Babout M, Pałczyńska M, Tęcza P, Baczyńska M and Kalinka J. Evaluation and Comparison of Ef cacy and Safety of Foley Catheter with and without Traction in Preinduction of Labour. Austin J Obstet Gynecol. 2018; 5(4): 1107.
 52. Wiszniewska M, Magnuska J, Lipińska-Ojrzanowska A, Pepłońska B, Hanke W, Kalinka J, Skręt-Magierło J, Zadrożny M, Walusiak-Skorupa J:The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare - Prophylactic of some types of cancers among women. Med Pr. 2018 Jul 23. pii: 80912. doi: 10.13075/mp.5893.00665.
 53. Opinc M, Kowalska-Koprek U, Kalinka J, Karowicz-Bilińska A: Okołoporodowe usunięcie macicy — analiza przypadków. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2019; tom 4, nr 1: 1–7
 54. Jabłońska A, Świerzko AS, Studzińska M, Suski P, Kalinka J, Leśnikowski ZJ, Cedzyński M, Paradowska E. Insight into the expression of RIG-I-like receptors in human third trimester placentas following ex vivo cytomegalovirus or vesicular stomatitis virus infection. Mol Immunol. 2020 Oct;126:143-152. doi: 10.1016/j.molimm.2020.08.001
 55. Szubert M, Weteska M, Zgliczynska J, Olszak O, Zgliczynska M, Kalinka J, Wilczynski JR. The association between imbalances in vaginal microflora and duration of pregnancy as well as selected maternal and neonatal parameters. Ginekol Pol. 2021 Apr 12. doi: 10.5603/GP.a2021.0035. Epub ahead of print. PMID: 33844263.
 56. Anna S. Świerzko, Dariusz Jarych, Gabriela Gajek, Karolina Chojnacka, Paulina Kobiela, Maja Kufelnicka-Babout, Mateusz Michalski, Katarzyna Sobczuk, Agnieszka Szala-Poździej, Misao Matsushita, Jan Mazela, Iwona Domżalska-Popadiuk, David C. Kilpatrick, Jarosław Kalinka, Hideharu Sekine and Maciej Cedzyński: Polymorphisms of the FCN2 Gene 3’UTR Region and Their Clinical Associations in Preterm Newborns. Frontiers in Immunology, 2021; 12:741 140