Pozostałe publikacje

 1. Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników w wybranych patologiach położniczych. Ginekologia Praktyczna 1996, 4: 29-31.
 2. Szwajcowska M, Kalinka J, Sosnowski D: Rola wolnych rodników wybranych patologiach noworodkowych. Ginekologia Praktyczna 1996, 6: 21-23.
 3. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial Vaginosis - rola i znaczenie w ginekologii i położnictwie. Ginekologia Praktyczna 1999, 2 (35): 33-38.
 4. Wasiela M, Wojtczak K, Kalinka J: Bacterial vaginosis - aktualne metody diagnostyczne. Ginekologia Praktyczna 1999, 5 (38): 22–23.
 5. Wasiela M, Kalinka J: Gardnerella vaginalis – chorobotwórczość, diagnostyka, leczenie. Ginekologia Praktyczna 2001, 3(56): 34-39.
 6. Brucka A, Kalinka J: Rola i znaczenie selenu w organizmie matki i płodu w przebiegu ciąży prawidłowej i patologicznej. Ginekologia Praktyczna 2002, 4(67): 43–48.
 7. Polańska K, Hanke W, Kalinka J: Wpływ narażenia na dym tytoniowy w okresie prekoncepcyjnym i w życiu płodowym na ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych u dzieci. Ginekologia Polska.
 8. Chudzik A, Krajewski P, , Kalinka J, Skoczylas M,  Pokrzywnicka M: Late preterm birth – neonatologist’s point of view. Part 1. Archives of Perinatal Medicine. 2010;16,1: 16-20.    MNiSW=6
 9. Fulmanska M, Radowicka M, Radwan M, Kalinka J: Ciąża u 47-letniej kobiety poddanej zabiegowi zapłodnienia z zastosowaniem komórki jajowej pobranej od dawczyni (IVF-OD). Ginekologia Polska. 2011,5: 378-381 MNiSW=9
 10. Sosnowski D, Serafin M, Kalinka J: Poród u ciężarnej po leczeniu z powodu zespołu Ashermana – opis przypadku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, 2012; 5 (3): 169-172 MNiSW = 20 pkt
 11. Serafin M, Kalinka J: Rola wybranych polimorfizmów genów kodujących cytokiny IL-1ß, IL1ra, IL-6 i TNFα w patogenezie porodu przedwczesnego. GinPolMedProject. 2014;3(33): 9-23.
 12. Gach M, Domagalska A, Turek D, Kalinka J: Successful continuous 32-day epidural analgesia in a pregnant woman with cervical cancer. Anaesthesia Cases / 2014-0270.
 13. Waldemar Krzeszowski, Katarzyna Janiak, Jarosław Kalinka, Mariusz Grzesiak, Przemysław Oszukowski, Tomasz Szaflik, Justyna Wojtera, Krzysztof Szaflik: Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu w ciąży powikłanej wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania. Ginekol Pol.2016,87,
 14. Szubert M, Prośniewska-Obsada M,Biesiada P, Kalinka J: Nieprawidłowy wynik testu podwójnego jako pierwszy objaw współistnienia prawidłowej ciąży z zaśniadem groniastym - opis przypadku. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna. 2019;3,4: 154-158
 15. Kufelnicka-Babout M, Panasowiec L, Kalinka J: Amnioprotective cesarean section in monochorionic-triamniotic triplet pregnancy, spontaneously conceived, complicated by intrahepatic cholestasis. J Obstet Gynecol Investig 2010;3: e1-e5
 16. Prośniewska-Obsada M, Sobczuk K, Jaczewski B, Kalinka J. Poród w szpitalu czy w domu – aktualny problem współczesnego położnictwa. Ginekologia po Dyplomie 2020;22(6):73-6,81
 17. Kwiatkowski S, Torbe A , Borowski D, Breborowicz G, Czajkowski K, Huras H, Kajdy A, Kalinka J, Kosinska-Kaczynska K, Leszczynska-Gorzelak B, Rokita W, Ropacka-Lesiak M, Sieroszewski P, Wielgos M, Zimmer M: Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Recommendations on diagnosis and management of fetal growth restriction. Ginekologia Polska 2020, vol. 91, no. 10, 634–643
 18. Magdalena D. Opinc, Jarosław Kalinka: Drug-induced liver injury in early pregnancy associated with metyhyldopa administration during antihypertensive therapy. J Obstet Gynecol Investig. 2021;4e1-e4