Jak diagnozuje się poronienia nawykowe i wewnątrzmaciczne obumarcie płodu?

W diagnostyce poronień nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu (ciąże obumarłe) wykorzystuje się obecnie badania: laboratoryjne w tym rozszerzoną ocenę parametrów krzepnięcia, badania czynników immunologicznych w tym badanie czynników wchodzących w skład oceny występowania tzw. zespołu antyfosfolipidowego, badania mutacji i polimorfizmów czynników wybranych czynników istotnych dla prawidłowego rozwoju ciąży (tj. protrombina, czynnik V (Leiden) czy genu enzymu reduktazy metylenotetrahydrofolianu MTHFR). Przy kolejnych stratach ciąż (powyżej 2) wskazane jest kariotypów obu rodziców.

Badania laboratoryjne parametrów krzepnięcia:

 • AT III
 • aktywność białka C i S
 • APTT
 • fibrynogen
 • liczba płytek krwi
 • homocysteina

Badania immunologiczne = zespól antyfosfolipidowy (tzw. zestaw immunologiczny)

 • antykoagulant tocznia
 • przeciwciała anyfosfolipidowe ( kardiolipinowe) IgM i IgG
 • beta -2 glikoproteina

Testy genetyczne (mutacje/polimorfizmy):

 • mutacja genu protrombiny – czynnik II
 • mutacja genu czynnika V (Leiden)
 • mutacja genu reduktazy metylenotetrahydrofolianu MTHFR

Kariotyp rodziców

 • Istotnym jest aby powyższa diagnostyka oraz odpowiednie postępowanie profilaktyczne zostało wdrożone przed kolejną ciążą.