Laboratorium

Na miejscu istnieje możliwość wykonania pełnego zakresu badań laboratoryjnych m.in:
 • badań serologicznych,
 • hematologicznych i koagulologicznych,
 • biochemicznych,
 • immunochemicznych,
 • hormonalnych,
 • oceny markerów nowotworowych oraz przeciwciał.
Dodatkowo wykonujemy badania mikrobiologiczne w tym posiewy oraz antybiogram. 

Lista badań laboratoryjnych

Analityka ogólna
 • BBJ - Mocz białko Bence-Jonesa
 • CYTOLOG - Cytologia
 • MOCZ - Mocz - badanie ogólne
 • MOCZOSA - Mocz z osadem
Bakteriologia i mykologia
 • ATB - Antybiogram
 • DERMAT - Dermatofity
 • MOCZ/P - Mocz - posiew
 • MYKO - Mykogram
 • ST/CZY - Stopień czystości pochwy
 • WYMAZ - Wymaz
 • WYMGRZ - Wymaz w kierunku grzybów
Biochemia
 • ACP - Fosfataza kwaśna
 • AHA - Przeciwciała przeciwsercowe
 • ALB - Albuminy
 • ALP - Fosfataza alkaliczna
 • ALT - Aminotransferaza alaninowa
 • AMY - Amylaza
 • AMY/M - Amylaza w moczu
 • ASO - ASO metoda ilościowa
 • AST - Aminotransferaza asparaginianowa
 • B12 - Witamina B12
 • BIAL/M - Białko w moczu
 • BIALKOC - Białko C
 • BILB- Bilirubina bezpośrednia
 • BILC- Bilirubina całkowita
 • CA - Wapń całkowity
 • CA++ - Wapń zjonizowany
 • CA/M - Wapń w moczu
 • CER - Ceruloplazmina
 • CHOL - Cholesterol całkowity
 • CK - CK - kinaza kreatynowa
 • CKMB - CK-MB
 • CL - Chlorki
 • CRP - Białko C-reaktywne - metoda ilościowa
 • CU - Poziom miedzi
 • DIGO - Digoksyna
 • FE - żelazo
 • FERR - Ferrytyna
 • GGT - GGT
 • GLU - Glukoza
 • GLU/M - Glukoza w moczu
 • HBA1 - HbA1c - hemoglobina glikowana
 • HDL - Cholesterol HDL - direct
 • JON - Jonogram (Na, K)
 • JON/M - Jonogram w moczu
 • KLI - Klirens kreatyniny
 • KREA - Kreatynina
 • KREA/M - Kreatynina w moczu
 • KWF - Kwas foliowy
 • LAC - Mleczany
 • LDH - LDH
 • LDL - Cholesterol LDL
 • LDL-D - LDL - direct
 • LIPAZA - Lipaza
 • LIPID - Lipidogram
 • MG - Magnez
 • MG/M - Magnez w moczu
 • MIKR - Mikroalbuminuria w moczu
 • MPT - Mukoproteidy
 • P - Fosforany nieorganiczne
 • P/M - Fosforany nieorganiczne w moczu
 • PROT - Proteinogram
 • RF - Czynnik reumatoidalny RF - metoda ilościowa
 • TG - Triglicerydy
 • TIBC - TIBC
 • TP - Białko całkowite
 • TRAN - Transferyna
 • UA - Kwas moczowy
 • UREA - Mocznik
Choroby zakaźne
 • AHBC - Przeciwciała anty - HBc
 • AHBS - Przeciwciała anty - HBs
 • AHCV - Przeciwciała anty-HCV
 • AWIDNOS - Awidność Toxoplasma IgG
 • BOR - Borelioza - screening
 • BOR-G - Borelioza IgG
 • BOR-M -Borelioza IgM
 • BOR-WB - Borelioza Western-Blot
 • BRUC - Bruceloza
 • CHLP-A - Chlamydia pneumoniae IgA
 • CHLP-G - Chlamydia pneumoniae IgG
 • CHLP-M - Chlamydia pneumoniae IgM
 • CHLT-A -Chlamydia trachomatis IgA
 • CHLT-G - Chlamydia trachomatis IgG
 • CHLT-M - Chlamydia trachomatis IgM
 • CMV/G - Przeciwciała anty-CMV (IgG)
 • CMV/M - Przeciwciała anty-CMV (IgM)
 • FTA - FTA
 • GLISTA - Ascaris lumbricoides - IgG
 • HAV - HAV - przeciwciała total
 • HBE - Antygen HBe
 • HBS - Antygen HBs
 • HERG - Herpes zoster IgG
 • HERM - Herpes zoster IgM
 • HIV - HIV Ab VI wg PB-15/10.03.2005 r.
 • KRZ-A - Krztusiec IgA
 • KRZ-G - Krztusiec IgG
 • KRZTM - Krztusiec IgM
 • LISTE - Listerioza
 • MONON - Mononukleoza - test immunochromatyczny
 • MYC-G - Mycoplasma pneumoniae IgG
 • MYC-M - Mycoplasma pneumoniae IgM
 • RBV-G - Przeciwciała p-różyczkowe IgG
 • RBV-M - Przeciwciała p-różyczkowe IgM
 • SWIG - Przeciwciała przeciwświnkowe IgG
 • SWIM - Przeciwciała przeciwświnkowe IgM
 • TOXO/G - Toxoplazmoza - IgG
 • TOXO/M - Toxoplazmoza - IgM
 • TPH - TPH - test potwierdzenia
 • WR - WR (RPR)
Hematologia i koagulologia
 • APTT - APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
 • BC - Białko C
 • BS - Białko S
 • DDIM - D-dimery
 • EOZ - Wymaz z nosa na eozynofile
 • FIB - Fibrynogen
 • MORF - Morfologia krwi
 • OB - OB
 • PT - PT - czas protrombinowy
 • RET - Retikulocyty
Hormony
 • 17KS - 17 ketosterydy
 • 17OH - 17 hydrosterydy
 • 17PROG - 17-OH-progesteron
 • ACTH - ACTH
 • ALDOST - Aldosteron
 • ANDRO - Androstendion
 • DHEA - DHEA-S
 • E2 - Estradiol
 • FSH - FSH
 • FT3 - FT3
 • FT4 - FT4
 • FTESTO - Testosteron wolny
 • INSUL - Insulina
 • KORT - Kortyzol
 • LH - LH
 • PRL - Prolaktyna
 • PROG - Progesteron
 • TESTO - Testosteron
 • TSH - TSH
Immunochemia
 • AMA - Przeciwciała p- mitochondrialne
 • ANA - Przeciwciała p-jądrowe ANA
 • ANCA - ANCA
 • ATG - Anty - TG
 • ATPO - Anty - TPO
 • BHCG - Beta-HCG
 • CHROMA - Chromogranina A
 • CYTRUL - Przeciwciała przeciwcytrulinowe (a-CCP)
 • FPSA - PSA wolne (fPSA)
 • FTESTOS - Wolny testosteron
 • HOMOCYS - Homocysteina
 • HP - Przeciwciała Helicobacter pylori (ilościowo)
 • IGA - Immunoglobulina IgA
 • IGE - Total IgE
 • IGG - Immunoglobulina IgG
 • IGM - Immunoglobulina IgM
 • KARBAM - Karbamazepina
 • KARD-G -Przeciwciała kardiolipinowe IgG
 • KARD-M - Przeciwciała kardiolipinowe IgM
 • LE - Komórki LE
 • MYO-STA - Mioglobina
 • SHBG - SHBG
 • TYREOGL - Tyreoglobulina
Markery nowotworowe
 • AFP - Alfa-fetoproteina (AFP)
 • CA125 - CA125
 • CA15-3 - CA 15-3
 • CA199 - CA - 19.9
 • CEA - CEA (antygen karcinoembrionalny)
 • PSA - PSA całkowite (antygen prostaty)
Serologia
 • BTA - Bezpośredni test antyglobulinowy
 • GRUPA - Grupa krwi
 • KARTA - Karta grupy krwi
 • PTA - Pośredni test antyglobulinowy

W laboratorium można wykonać także badania genetyczne takie jak: