Co to jest krótka szyjka macicy?

Skracanie się szyjki macicy w ciąży oraz tzw. niewydolność cieśniowo-szyjkowa związane są z istotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia porodu przedwczesnego tj. porodu przed 37 tygodniem ciąży. Istnieje wiele przyczyn mogących prowadzić do przedwczesnego skracania się szyjki macicy. Należą do nich m. in.:

  • Zmniejszenie działania progesteronu
  • Wrodzona krótka szyjka (hypoplazja)
  • Chirurgiczne operacje szyjki macicy
  • Infekcja wewnątrzmaciczna
  • Urodzenie wcześniaka w przeszłości
  • Czynniki genetyczne np. polimorfizm COLIA 1, TGF-b1
  • Czynniki genetyczne np. polimorfizm COLIA 1, TGF-b1
  • Niewydolność szyjki macicy i inne.
Główną metodą diagnostyczną skracania się szyjki macicy w czasie ciąży jest obecnie przezpochwowy pomiar długości szyjki macicy w badaniu USG. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) od 2015 roku rekomenduje obowiązkowy ultrasonograficzny pomiar długości szyjki macicy u każdej ciężarnej między 18 a 24 tygodniem ciąży zarówno w ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej.

Krótka szyjka macicy dla ciąży pojedynczej definiowana jest najczęściej jako szyjka krótsza niż 25 mm między 20 a 24 tygodniem ciąży. Dla ciąży bliźniaczej obowiązują inne zakresy norm.