Specjalista ginekolog – położnik, specjalista perinatolog

42 651 11 77

jkalinka@jkalinka.pl

Prof. dr hab. n. med.

Jarosław Kalinka

Nieinwazyjne testy prenatalne (NIPT): VERAgene

VERAgene – JEDEN TEST W KIERUNKU ANEUPLOIDII, MIKRODELECJI I MUTACJI PUNKTOWYCH
 
JAKI JEST MECHANIZM DZIAŁANIA TESTU VERAgene?

 

Podczas ciąży, wolne pozakomórkowe DNA (cfDNA) płodu jest uwalniane z komórek łożyska i krąży we krwi matki wraz z jej własnym cfDNA. Przy wykorzystaniu zastrzeżonej technologii nowej generacji i bioinformatyki, wolne pozakomórkowe DNA jest wyodrębniane z krwi matki i niezależnie analizowane pod kątem występowania aneuploidii i mikrodelecji, a równolegle z DNA ojca  – badane w kierunku potencjalnych mutacji genetycznych. Test VERAgene pozwala na identyfikację 2 tysięcy mutacji i analizę pobranego materiału pod kątem 100 chorób jednogenowych.

 

Łącząc w sobie wykrywanie aneuploidii i mikrodelecji oraz badanie przesiewowe w kierunku chorób jednogenowych, test VERAgene pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu ciąży przy pomocy zaledwie jednego badania.

 

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZIĆ W CIĄŻY BADANIE VERAgene?

 

W przeciwieństwie do aneuploidii, ryzyko wystąpienia mikrodelecji i chorób jednogenowych nie ma związku z wiekiem matki, a dla większości z nich markery biochemiczne lub ultrasonograficzne nie istnieją, co utrudnia ich wykrycie.

Skumulowane ryzyko wystąpienia u płodu jednej z chorób genetycznych wykrywanych przez test VERAgene wynosi około 1 do 50 na podstawie ciąż wysokiego i umiarkowanego ryzyka. VERAgene pozwala na precyzyjne wykrycie takich chorób.

 

 

 

 

NA CZYM POLEGA TEST VERAgene?

 

VERAgene to jedyny nieinwazyjny test prenatalny, który pozwala na jednoczesne przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku aneuploidii, mikrodelecji i chorób jednogenowych. Choroby wykrywane przez test VERAgene nierzadko charakteryzują się ciężkim przebiegiem i mają ogromny wpływ na jakość życia. Do ich objawów należą wady wrodzone, opóźnienie, ubytek słuchu, ślepota, choroby metaboliczne itd. Test VERAgene przeprowadzony jest na podstawie próbki krwi matki pobranej po 10. tygodniu ciąży oraz wymazu ze śluzówki policzka pobranego od biologicznego ojca.

 

JAKIE CHOROBY WYKRYWA TEST VERAgene?

 

ANEUPLOIDIE AUTOSOMALNE

Zespół Downa (Trisomia 21)

Zespół Edwardsa (Trisomia 18)

Zespół Pataua (Trisomia 13)

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCIOWYCH

Zespół Turnera (Monosomia X)

Trisomia chromosomu X (Trisomia X)

Zespół Klinefeltera (XXY)

Zespół Jacobsa (XYY) Zespół XXYY

MIKRODELECJE

Zespół DiGeorge’a (22q71.2)

Zespół delecji 1p36 (1p36)

Zespół Smith-Magenis (17p11.2)

Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)

Opcjonalnie możliwe jest także określenie płci dziecka.

100 CHORÓB JEDNOGENOWYCH

Mukowiscydoza

Fenyloketonuria

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Talasemia beta

Choroba Tay-Sachsa

Choroba Gauchera

Autosomalnie recesywna wielotorbielowatość nerek

Choroba Canavan

Niedokrwistość Fanconiego typ C

Zespół Ushera typ 1F

Miopatia miotubularna

Zespół Alströma

Abetalipoproteinemia

Zespół Bardeta-Biedla

Zespół Alporta związany z chromosomem X

Zespół Pendreda

Rodzinna dysautonomia

Zespół Joubert typ 2

Kwasica izowalerianowa

Kwasica glutarowa typ 2A

Choroba syropu klonowego typ 1B

Niedobór czynnika XI

 

Więcej informacji dotyczących wszystkich chorób wykrywanych przez test VERAgene znajduje się na stronie interentowej http://veragene.pl/100.

 

JAK MOGĘ WYKONAC TEST VERAgene?

 

·      Odczekaj co najmniej 10 tygodni ciąży

·      Umow się na wizytę w Gabinecie Lekarskim pod telefonem: 42 651 11 77 z 1 dniowym wyprzedzeniem

·      Lekarz/pielęgniarka pobierze od ciebie próbkę krwi, a od biologicznego ojca – wymaz ze śluzówki policzka

·      Próbki zostaną poddane analizie w laboratorium genetycznym

·      Wyniki zostaną otrzymane maksymalnie do 14 dni.