Podręczniki, skrypty, monografie

  1. Monografia: „Środowiskowe czynniki ryzyka porodu przedczesnego i hipotrofii płodu. Badanie kobiet w regionie łódzkim”. Pod redakcją Wojciecha Hanke i Jarosława Kalinki. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998: 1-92.