Powierzenie funkcji kierownika Kliniki Perinatologii