Członkostwo

 1. Prezes - elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
 2. BiomedExperts: Scientific Social Networking, USA www.biomedexperts.com
 3. Preterm Birth Genome Project Consortium (PREGENIA), USA - PDF
 4. Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), USA - www.prebic.net
 5. Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth publikowanego przez BioMed Central Ltd, Middlesex House, London, Wielka Brytania - www.biomedcentral.com;
 6. ICM Research Advisory Network, Wielka Brytania
 7. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 8. Ekspert w Komisji Europejskiej w 7 PR
 9. Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 10. World Association of Perinatal Medicine - www.wapm.info
 11. European Perinatal Epidemiology Network
 12. International Society of Gynecological Endocrinology - www.gynecologicalendocrinology.org
 13. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
 14. Member of Index Copernicus Scientific Panel, USA
 15. Member of Advisory Committee of European Spontaneous Preterm Birth Congress
 16. Rady Naukowej I Katedry Ginekologii i Położnictwa ,UM w Łodzi - www.umed.lodz.pl
 17. Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
 18. Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi www.imp.lodz.pl
 19. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej www.ptmp.edu.pl
 20. Zespołu Zadaniowego ds. Punktacji Naukowej, UM w Łodzi
 21. Editorial Board: Klinicznej Perinatologii, Neonatologii i Ginekologii oraz Archives of Perinatal Medicine: www.ptmp.pl
 22. Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 23. Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
 24. Członek Rady Naukowej „Medycyna po Dyplomie”
 25. Członek Rady Naukowej "Ginekologia po Dyplomie", wyd. Medical Tribune www.podyplomie.pl
 26. Członek Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 27. Od 2016 r. Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologii (PTG)
 28. Od 2015 r. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologii (PTG)
 29. Członek Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej w województwie łódzkim