Niezrozumienie istoty badań prenatalnych

Niedokładnie zebrany wywiad i brak podstawowych badań może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy. A stąd już krok do zagrożenia zdrowia i życia pacjenta.
Do Kliniki Perinatologii UM w Łodzi trafiła 25-letnia pacjentka spoza Łodzi w 26. tygodniu ciąży z rozpoznaniem w ultrasonografii zaburzeń wzrostu płodu pod postacią podejrzenia poważnych nieprawidłowości genetycznych przejawiających się jako zaburzenia wzrostu części kostnych płodu.