IV Sympozjum "Postępy w położnictwie i ginekologii"

W Biuletynie Informacyjnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukazał się artykuł o spotkaniu organizacji Prebic, które odbyło się w Łodzi 27 maja 2011 roku.