Preterm Birth International Collaborative (PREBIC)

W dniach 29-30 września w Moskwie odbyło się spotkanie grupy PREBIC Preterm Birth International Collaborative, Inc, USA - Biomarker Summit 2018. Obrady dotyczyły m.in. szeroko pojętej problematyki i zagadnień dotyczących porodu przedwczesnego, w tym: wytycznych dotyczących leczenia krótkiej szyjki macicy, przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego, klinicznych predyktorów preeklampsji i innych.