wersja polska    wersja polska
 

Prof. nadzw. dr hab. n. med.   Jarosław Kalinka

Specjalista ginekolog - położnik,
Specjalista perinatolog

Laur pacjentów
"Moje" pociechy...


Praca naukowa

Rozprawa habilitacyjna:
2006 - „Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji” – rozprawa habilitacyjna. Folia Medica Lodziensia; Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2006; 33, supl. 1: 1-151.

Rozprawa doktorska:
1995 - ”Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” - wyróżnienie.

Zainteresowania medyczne:

  • epidemiologia perinatalna;
  • profilaktyka i wczesna diagnostyka porodu przedwczesnego;
  • hipotrofia płodu – czynniki ryzyka, leczenie;
  • środowiskowe przyczyny powstawania wybranych patologii ciąży;
  • czynniki immunologiczne i infekcyjne wpływające na przebieg i wynik ciąży;

Przeprowadzone projekty naukowe: