Sympozja i wystąpienia zjazdowe

Wydarzenia nadchodzące

VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej „Stare problemy nowe możliwości” 12-13 kwietnia 2019 r., Międzyzdroje Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie 2018 - 26-27.10.2018 Warszawa
27.10.2018 r. o godzinie 08:50-09:10 - Algorytm postępowania u pacjentki z chorobą tarczycy przed i w trakcie ciąży - prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka.

Wydarzenia zakończone

Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), Inc. Biomarker Summit 2018 Moscow, September 29 – 30
W dniach 29-30 września w Moskwie odbyło się spotkanie grupy PREBIC Preterm Birth International Collaborative, Inc, USA - Biomarker Summit 2018.

Obrady dotyczyły m.in. szeroko pojętej problematyki i zagadnień dotyczących porodu przedwczesnego, w tym: wytycznych dotyczących leczenia krótkiej szyjki macicy, przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego, klinicznych predyktorów preeklampsji i innych (program).

Wśród wykładowców byli m.in. prof. Nanbert Zong obecny prezes grupy PREBIC, Thomas McElrath, Ramkumar Menon, Alexey Kononikhin i inni.

Jednym z wykładowców był prof. Jarosław Kalinka, który przedstawił temat pod tytułem „Short cervix during pregnancy as a marker if sPTD and preventive stategies: progesterone, pessary and cerclage”.

Dokonano wyboru członków do zarządu oddziału europejskiego PREBIC, Inc, USA do którego został powołany m.in prof. J. Kalinka.

XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników - 13 - 15 września 2018 r. XVI Poznańskie Dni Medycyny Perinatalnej - Sytuacje kliniczne w położnictwie i ginekologii - Poznań 20 - 21 kwietnia 2018 r. Zebranie naukowo-szkoleniowe pomorskiego oddziału PTGP i PTMP. Gdańsk 16.03.2018r.
Kalinka J: Farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w krwotoku okołoporodowym.

VI Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników 23 – 24 luty 2018 r. Toruń
Kalinka J: Pessar czy szew okrężny na szyjkę macicy?

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Łódź 7 grudnia 2017 r.
Kalinka J: Profilaktyka konfliku serologicznego.

Konferencja - Paszport Zdrowej Kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych. 18.10.2017 r. Łódź 27 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 16-19 wrzesień 2017, Vienna, Austria
Szubert M., Prośniewska-Obsada M., Biesiada P., Kalinka J.: Positive result of I trimester combined screening as a first sing of coexistence of normal and molar pregnancy – case report. EP15.07
PREBIC Annual Workshop 2017 Venue – ‘OPEN GATES’, 2419 Sealy St, Galveston, TX May 8 -10, 2017 Satelitarne spotkanie grupy PREBIC
I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie grupy PREBIC, przygotowane pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jarosława Kalinki, organizowane przy IV Sympozjum „Postępy w ginekologii i położnictwie”. Spotkanie odbyło się 27 maja 2011 roku w Polsce, w Łodzi– w mieście będącym niezwykłym połączeniem XIX historii i architektury z nowoczesnością.