Artykuły naukowe do pobrania

Zapraszam do lektury artykułów naukowych, których jestem współautorem lub autorem.

Pliki do pobrania

Plik Wielkość pliku
64 KB
Decreased proinflammatory cytokines in cervicovaginal fluid 104 KB
Dydrogesterone treatment increases PIBF production 99 KB
Impact of passive smoking on fetal biometry 176 KB
Peripheral TH1TH2 cytokine production among threatended abortes 96 KB
Physiology Should be Supported with Evidence 37 KB
An association between abnormal vaginal flora 89 KB
Wpływ MYCOPLASMA HOMINIS i UREAPLASMA UREALYTICUM na stężenie wybranych cytokin prozapalnych w wydzielinie pochwowej 272 KB
Nucleated red blood cells 76 KB
Relationship between Chlamydia trachomatis infection diagnosed in early pregnancy and adverse pregnancy outcomes 103 KB
Socioeconomic and environmenta risk factors of bacterial vaginosis in early pregnancy 110 KB
Usefulness of selected cervioco vaginal cytokines 8 KB
Wpływ narażenia na dym tytoniowy w okresie prekoncepcyjnym 71 KB
Wpływ pracy kobiet na masę urodzeniową 287 KB
Wpływ suplementacji dydrogesteronu 132 KB
Association between abnormal microbiological flora of the lower genital tract in early pregnancy and socio-economic, demographic and environmental risk factors 297 KB
Decreased concentrations of cervicovaginal proinflammatory cytokines 64 KB
Sociodemographic and environmental risk factors 199 KB
The differences in RCAS1 and DFF45 endometrial expression between late proliferative, early secretory, and mid-secretory cycle phases 161 KB
Stężenie kotyniny w osoczu 2 MB
The role of T-regulatory cells in pregnancy and cancer 396 KB
The characterization and role of regulatory T cells in immune reactions 484 KB
Immune Cell Presence 761 KB
Cytokine imbalance in pregnancy complications and its modulatio 229 KB
IV Lubelskie Dni Wirusologiczne Nałęczów 2017 r. 6 MB
foli cytochem histochem 166 KB
Atmospheric Pollution and Human Reproduction 150 KB
Decidual Immunoreact vity during Stillbirth 383 KB
Changes in the Subpopulation of CD25+ CD4+ and FOXP3+ 617 KB
Późny poród przedwczesny z punktu widzenia położnika I 99 KB
Późny poród przedwczesny punkt widzenia położnika II 108 KB
Ocena skuteczności zastosowania urządzenia medycznego Aquatus 834 KB
Huras H, Kalinka J, Dębski R:Short cervix in twin pregnancies: current state of knowledge and the proposed scheme of treatment. 165 KB
Suplementacja folianów w okresie przedkoncepcyjnym, w ciąży i połogu. 165 KB
Evaluation and Comparison of Efficacy and Safety of Foley Catheter with and without Traction in Preinduction of Labou 2 MB
Enhanced expression of IFI16 and RIG-I in human third-trimester placentas following HSV-1 infection 615 KB
Late preterm birth cz II 105 KB
Late preterm birth cz I 91 KB
Group B streptococci (GBS) prevalence in pregnant women in lodz region 85 KB
Electrolytes concenrations in mothers? and their newborns hair 0 B
Czynniki ryzyka niepowodzenia planowej indukcji porodu 146 KB
Progesteron w profilaktyce porodu przedwczesnego 101 KB
The relationship between selected labor-associated factors 601 KB
Indukcja porodu II 116 KB
Kontrowersje i korzysci wynikajce ze wskazań do indukcji porodu 107 KB
Tokoliza w porodzie przedwczesnym 141 KB
Occurrenceof virulence genes among 129 KB
Porównanie skuteczności preindukcji porodu za pomocą cewnika Foleya 99 KB
Ciąża i poród u pacjentki z mielofibrozą -opis przypadku 81 KB
Leczenie zagrażającego porodu przedwczesnego z zastosowaniem preparatu Tractocile 7 MB
Poród u ciężarnej po leczeniu z powodu zespołu Ashermana 82 KB
rola wybranych polimorfizmów genów kodujących cytokiny 324 KB
Association Between Maternal and Fetal TLR4 118 KB
Successful continuous 32-day epidural analgesi in a pregnant woman with cervical cancer 83 KB
Tokoliza w porodzie przedwczesnym 1 MB
Etiopatogeneza oraz przyczyny porodu przedwczesnego 1 MB
Zastosowanie szwu B-Lyncha w krwotoku podczas cięcia cesarskiego 232 KB
Najnowsze wytyczne i stanowisko ekspertów w sprawie zakażenia wirusem COVID-19 41 KB
Anemia aplastyczna ang 233 KB
Anemia plastyczna pl 236 KB
Pessar 2016 214 KB
Influence of apa 1 113 KB
PLOS journal pone 396 KB
Assessment of correlation between vitamin D level and prevalence of preterm births in the population of pregnant women in Poland. 275 KB
Sphingolipids as a new factor in the pathomechanism of preeclampsia ? Mass spectrometry analysis. 710 KB
IFPA 2017 Meeting "Placenta: the journey of a lifetime" (Manchester, United Kingdom, August 30-September 2, 2017) 3 MB
42nd International Herpesvirus Workshop, IHW 2017 (Ghent, Belgium, July 29-August 2, 2017) 19 MB
Angiogenic factor screening in women with mild preeclampsia ? New and significant proteins in plasma 145 KB
Konflikt serologiczny 2018 133 KB
Amnioprotective cesarean section in monochorionic 160 KB
Enhanced expression of IFI16 and RIG-I in human third-trimester placentas following HSV-1 infection 615 KB
Insight into the expression of RIG-I-like receptors in human third trimester placentas following ex vivo cytomegalovirus or vesicular stomatitis virus infection 3 MB
Poród w szpitalu czy w domu - aktualny problem położnictwa 1 017 KB
Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Recommendations on diagnosis and management of fetal growth restriction 219 KB
COVID-19 impact on perinatal care: risk factors, clinical manifestation and prophylaxis. Polish experts? opinion for December 2020 124 KB
Ciąża wysokiego ryzyka? Czy i kiedy szczepić ciężarną przeciwko grypie i krztuścowi? 1 MB
Polymorphisms of the FCN2 Gene 3'UTR Region and Their Clinical As sociations in Preterm Newborns 2 MB
The Polish Society of Gynecologists and Obstetricians Guideline for the diagnostic assessment and management of multiple-gestation pregnancy complicated by fetal growth restriction. 316 KB
Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka dysbiozy jelitowej u niemowląt? Możliwe strategie wsparcia żywieniowego. 10 MB
Hyperglycemia in pregnancy - prevalence and perinatal outcomes. A retrospective multicenter cohort study in Poland 627 KB
Telemedycyna w położnictwie na przykładzie urządzenia mobilnego do zdalnego wykonywania badań kardiotokograficznych (KTG) 215 KB
Algorytm postępowania w przypadkach łożyska przodującego i/lub łożyska z nieprawidłową implantacją (PAS) 143 KB
Exit mobile version