Powołanie na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej