Poród przedwczesny, a zakażenia wewnątrzmaciczne

Badania polskich naukowców potwierdzają tezę o genetycznych uwarunkowaniach przedwczesnego porodu. Zespół prof. Jarosława Kalinki z UM w Łodzi doszedł do wniosku, że zmienność genetyczna receptora TRL 4 zarówno u matki, jak i u płodu może mieć wpływ na to, że dziecko urodzi się przed czasem. Naukowcy z Łodzi podkreślają, że wyniki ich badań mogą rzucać dodatkowe światło na ocenę ryzyka przedwczesnego porodu u kobiet, u których w czasie ciąży doszło do zakażeń wewnątrzmacicznych.