Poród naturalny jest najlepszy

Ponad 50 procent porodów, które odbyły się w tym roku w łódzkich szpitalach, to cesarskie cięcia. Można by zatem sądzić, że „cesarka” to zabieg prosty i bezpieczny...
– Rzeczywiście, niektórym pacjentkom wydaje się, że skoro częstość tych operacji rośnie, to tak jest. Tymczasem wszystkie dane mówią o tym, że statystycznie odsetek powikłań po cesarskich cięciach jest kilkakrotnie większy w porównaniu do porodów drogami natury. Cesarskie cięcie to poważna operacja chirurgiczna, obarczona ryzykiem powikłań, wynikających z podania znieczulenia oraz przecięcia powłok brzusznych i mięśnia macicy.