wersja polska    wersja polska
 

Prof. nadzw. dr hab. n. med.   Jarosław Kalinka

Specjalista ginekolog - położnik,
Specjalista perinatolog

Zobacz opinie pacjentów

Laur pacjentów
"Moje" pociechy...


Jak diagnozuje się poronienia nawykowe i wewnątrzmaciczne obumarcie płodu?

W diagnostyce poronień nawykowych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu (ciąże obumarłe) wykorzystuje się obecnie badania: laboratoryjne w tym rozszerzoną ocenę parametrów krzepnięcia, badania czynników immunologicznych w tym badanie czynników wchodzących w skład oceny występowania tzw. zespołu antyfosfolipidowego, badania mutacji i polimorfizmów czynników wybranych czynników istotnych dla prawidłowego rozwoju ciąży (tj. protrombina, czynnik V (Leiden) czy genu enzymu reduktazy metylenotetrahydrofolianu MTHFR).
Przy kolejnych stratach ciąż (powyżej 2) wskazane jest kariotypów obu rodziców.

1.  Badania laboratoryjne parametrów krzepnięcia :

 • AT III
 • aktywność białka C i S
 • APTT
 • fibrynogen
 • liczba płytek krwi
 • homocysteina

2.  Badania immunologiczne = zespól antyfosfolipidowy (tzw. zestaw immunologiczny)

 • antykoagulant tocznia
 • przeciwciała anyfosfolipidowe ( kardiolipinowe) IgM i IgG
 • beta -2 glikoproteina

3. Testy genetyczne (mutacje/polimorfizmy):

 • mutacja genu protrombiny – czynnik II
 • mutacja genu czynnika V  (Leiden)
 • mutacja genu reduktazy metylenotetrahydrofolianu MTHFR

4.  Kariotyp rodziców

Istotnym jest aby powyższa diagnostyka oraz odpowiednie postępowanie profilaktyczne zostało wdrożone przed kolejną ciążą.