Na czym polega ultrasonograficzna diagnostyka owulacji?

W diagnostyce przyczyn niepłodności niezwykle przydatne jest monitorowanie owulacji przy pomocy ultrasonografii. Pierwsze badanie USG wykonuje się między 7 a 10 dniem cyklu, następnie co około 2 dni aż do momentu owulacji. Metoda ta pozwala precyzyjnie określić wielkość pęcherzyków w jajnikach oraz dokładny moment owulacji. Przydatnym w diagnostyce owulacji jest również określenie w odpowiednich dniach cyklu stężeń hormonów w surowicy krwi pacjentki. W przypadkach, gdy diagnostyka wskaże na istnienie zaburzeń owulacji, stosuje się leki stymulujące owulację takie jak: antyestrogeny lub gonadotropiny.

Owulację stymuluje się w przypadkach:
  • braku owulacji,
  • niewydolności II fazy cyklu,
  • w przygotowaniu do inseminacji lub metod wspomaganego rozrodu (IVF).
Exit mobile version