Muzyka instrumentalna rozluźnia pacjentki i zmniejsza ból porodowy

Szpital im. Pirogowa w Łodzi zamontował na swojej porodówce głośniki, z których rozlegają się dźwięki muzyki relaksacyjnej. Pacjentki mogą słuchać jej podczas porodu i pobytu na salach.

Klasyczna, relaksacyjna, a przede wszystkim odwracająca uwagę od bólu. Na porodówce w szpi talu im. Pirogowa przy ulicy Wileńskiej w Łodzi (dawniej im. Madurowicza) krzyki rodzących słychać jakby mniej.