Kiedy jest wskazane wykonanie badań prenatalnych?

Nieinwazyjnym badaniom prenatalnym (test podwójny, test potrójny i badanie USG) mogą, a wręcz powinny, poddać się wszystkie kobiety ciężarne nawet te młode, zdrowe z prawidłowo przebiegającą ciążą. Na badania inwazyjne (amniopunkcja) kierujemy tylko ciężarne, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik testu podwójnego lub potrójnego oraz te z nieprawidłowym wynikiem badania USG.. Na amniopunkcję z pominięciem badań nieinwazyjnych kierowane są ciężarne powyżej 38 roku życia lub te, które w przeszłości urodziły dzieci z wadami genetycznymi lub w ich rodzinie występują choroby uwarunkowane genetycznie.