Kampania edukacyjna: Przyjaźni Mamom Rh(-)

Konflikt serologiczny i niezgodność antygenowa nadal rodzi wiele pytań wśród ciężarnych, a bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu ciąży, a tym samym dla możliwości urodzenia zdrowego dziecka, ma poprawna i wczesna identyfikacja kobiet ciężarnych zagrożonych wystąpieniem konflikt serologicznego. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.konfliktserologiczny.pl

Materiały do pobrania:
kampania