Jakie są zagrożenia dla płodów i dzieci hipotroficznych?

U dzieci hipotroficznych stwierdza się zwiększoną umieralność i zachorowalność w okresie okołoporodowym. Do głównych zagrożeń związanych z hipotrofia płodu należą:
  • zwiększone ryzyko niedotlenienia płodu w czasie ciąży i porodu,
  • zwiększone ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
  • zaburzenia termoregulacji u noworodków hipotroficznych (hipotermia),
  • hipoproteinemia (obniżony poziom białka),
  • hipoglikemia (obizony poziom glukozy),
  • hiperbilirubinemia ( podwyższony poziom bilirubiny, żółtaczka),
  • policytemia (zwiększona liczba krwinek czerwonych wynikająca z niedotlenienia),
  • zwiększa podatność na infekcje w okresie noworodkowym,
  • zaburzenia neurologiczne.
Dzieci hipotroficzne charakteryzują się ponadto zaburzeniami rozwoju psycho-fizycznego i intelektualnego w okresie rozwojowym oraz większą zapadalnością na choroby serca i choroby metaboliczne w życiu dorosłym.