Jakie są możliwości przyszłego wykorzystania komórek macierzystych?

Obecnie komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu ponad 80 chorób. Używane są one jako materiał do przeszczepu po radioterapii i/lub chemioterapii w wyniku, których obok komórek nowotworowych niszczone są także zdrowe komórki. Zadaniem przeszczepianych komórek macierzystych jest zregenerowanie i odtworzenie układu odpornościowego pacjenta. Za pomocą komórek macierzystych oprócz chorób nowotworowych leczy się również dziedziczne choroby krwi i układu immunologicznego, a także genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne. Na świecie transplantacje krwi pępowinowej wykonywane są od 1988 roku. Jest to uznany i praktykowany sposób leczenia chorób hematologicznych. Szacuje się, że do dnia dzisiejszego około 1 mln rodzin na całym świecie zdeponowało krew pępowinową swoich dzieci i ponad 35 tysięcy porcji tego cennego materiału zostało użytych w przeszczepach.

W Polsce wykonano jak dotąd ponad dwadzieścia przeszczepów krwi pępowinowej, a pierwszy z nich przeprowadzono w Poznaniu w 1994 roku. Dostęp do własnych zamrożonych komórek macierzystych likwiduje długotrwały proces poszukiwania odpowiedniego dawcy, jak również praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia powikłań i odrzuceń po przeszczepie.

Liczne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu chorób wskazują, że w przyszłości być może uda się rozwiązać wiele problemów stojących przed dzisiejszą medycyną. Od kilkunastu lat na świecie trwają intensywne badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych do leczenia takich chorób jak: Alzheimer, Parkinson, stwardnienie rozsiane, zanik mięśni, cukrzyca 1 typu, anemia aplastyczna, zapalenie mięśnia sercowego, dziecięce porażenie mózgowe, zaburzenia układu odpornościowego, różnego rodzaju nowotwory oraz wiele innych chorób. Przeszczepy komórek macierzystych krwi pępowinowej stosuje się w leczeniu wielu chorób o podłożu genetycznym. Do tej pory udało się wytworzyć elementy trzustki, krtani, tchawicy, wątroby, płuc i całą zastawkę serca, co oznacza, że uzyskanie organów do przeszczepów staje się bardziej realne.Link do 80 chorób