Jakie są główne przyczyny porodu przedwczesnego?

Szacuje się, że porody przedwczesne (urodzenie dziecka miedzy 22 a 37 tygodniem ciąży) dotyczą 8-15% wszystkich kobiet rodzących, od 4% w Szwecji, 6-8% w Europie i USA, do 30% w Indiach. W Polsce wskaźnik ten wynosi od 7 do 8%.

Pomimo, że etiologia porodu przedwczesnego jest wieloczynnikowa, to można wyodrębnić kilka głównych kategorii przyczyn jego wystąpienia takich jak:

  • czynniki społeczno-demograficzno-zawodowe (wiek, rasa, stan cywilny, stres i inne),
  • czynniki genetyczne (wady wrodzone, ciąże mnogie),
  • przeszłość położnicza (przebyty poród przedwczesny, poronienia),
  • nieprawidłowości przebiegu ciąży (patologia łożyska, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, choroby ogólnoustrojowe matki),
  • palenie tytoniu i spożycie alkoholu,
  • zakażenia wewnątrzmaciczne.