Jak zinterpretować wynik posiewu w kierunku GBS?

Jeśli badanie nie wykazało obecności GBS- nie wymagasz dalszego postępowania profilaktycznego. Jeśli w wyhodowanym materiale uzyskano wzrost bakterii, powiedz o tym w Szpitalu, kiedy zgłosisz się do porodu. Weź ze sobą wynik! Otrzymasz profilaktyczną antybiotykoterapię, która uchroni Twoje dziecko przed ciężką infekcją.