wersja polska    wersja polska
 

Prof. nadzw. dr hab. n. med.   Jarosław Kalinka

Specjalista ginekolog - położnik,
Specjalista perinatolog

Zobacz opinie pacjentów

Laur pacjentów
"Moje" pociechy...


O lekarzu - Ginekolog-położnik, perinatolog

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka


zdjęcie
zdjęcie
Kierownik/Ordynator
Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Pirogowa w Łodzi
(dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)

Kierownik Kliniki Perinatologii,
I Katedry Ginekologii i Położnictwa,  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prezes - elekt
Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP)
Miejsce pracy:
 • od 2010 Kierownik Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
 • od 01.2009 r. p.o. Kierownika Kliniki Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa UM w Łodzi
 • od 2008 r. Ordynator Oddziału Perinatologii i Bloku Porodowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi (dawniej szpital WSSz im. M. Madurowicza)
 • od 2007 r. Kierownik Pracowni Medycznych i Środowiskowych Zagrożeń Ciąży, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • od 2006 r. Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego.
 • od 2002 r. - Klinika Perinatologii, I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, na stanowisku adiunkta od 01.04. 2002 r.
 • 1998-2002 r. – asystent w Klinice Perinatologii, Instytutu Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Łodzi.
 • 1991 do 1997 roku, asystent, Państwowy Szpital Kliniczny w Łodzi NR 1.
 • 1990-1991 r. - staż podyplomowy
Wykształcenie:
 • 2015 r. - specjalista perinatologii.
 • 2010 r. - profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 2006 r. – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena roli wybranych środowiskowych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
 • 1999 r. - II stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa – wyróżnienie.
 • 1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytyt Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.
 • 1994 r. - I stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
 • 1989 r. – ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza.
 • 1983 r. – egzamin maturalny – Liceum Polskie w Benghazi, Libia.
Szkolenie zawodowe:
 • 2017 -  Preterm Birth International Collaborative (PREBIC)  Annual Meeting May 8-10, Galveston TX, USA
 • 2017 -  Szkolenie dla biegłych z zakresu położnictwa i ginekologii. Warszawa
 • 2016 - 2nd European Spontaneous Preterm Birth Congress in Gothenburg, Sweden
 • Obstetrics Forum, 11-13 March 2015, Prague, Czech Republic
 • PREBIC - Preterm Birth International Collaborative – Department of Reproductive Health and Research , World Health Organization, 31.03-02.04 2014; WHO Headquarters, Geneva,  Szwajcaria
 • PREBIC Preterm Birth International Collaborative Department of Reproductive Health and Research , World Health Organization, 22-24 April 2013; WHO Headquarters, Geneva,  Szwajcaria
 • 23-25 April 2012 PRETERM BIRTH INTERNATIONAL COLLABORATIVE Department of Reproductive Health and Research World Health Organization; WHO Headquarters, Geneva
  Sponsored by World Health Organization & March of Dimes, USA
 • 2011 - PRETERM BIRTH INTERNATIONAL COLLABORATIVE, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization & March of Dimes, USA; kwiecień 2011, Genewa, Szwajcaria
 • 2011 - Erich Saling World School of Perinatal Medicine; Ian Donald Neonatal School of Ultrasound; Global Congress Recent Advances in Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology; Dubrownik, Chorwacja
 • 2010 – Winter Forum: Management of preterm labour and post partum hemorrhage.  Sibiu, Romania
 • 2010 – PREBIC 2010 - Preterm Birth International Collaborative, Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization; Geneva, Szwajcaria
 • 2009 -  Preterm Birth International Collaborative - PREBIC oraz Preterm Birth and Genetics International Alliance – PREGENIA,  Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization, March of Dimes i  Johnson and Johnson Paediatric Institute, WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria; kwiecień 2009
 • 2008 - Obstetrics Forum 2008, October 2008, Amsterdam, Holand
 • 2008 – Preterm Birth International Collaborative – PREBIC oraz Preterm Birth and Genetics International Alliance – PREGENIA, Department of Reproductive Health and Research (RHR), UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction (HRP),World Health Organization, March of Dimes i Johnson and Johnson Paediatric Institute, WHO Headquarters, Geneva, Szwajcaria; kwiecień 2008
 • 2008 – Stany naglące w położnictwie i ginekologii. Postępowanie w krwotokach poporodowych. Warsztaty szkoleniowe. Wrzesień 2008, Tychy.
 • 2007 r. Preterm Birth International Collaborative (Prebic) Genewa, Szwajcaria.
 • 2005 r. – Program Medyczny Amerykańsko-Austriackiej Fundacji, Uniwersytetu Columbia i Fundacji Sorosa: Salzburg Columbia Seminar „ Maternal and Infant Health”; czerwiec 2005, Schloss Arenberg, Salzburg, Austria.
 • 2004 r. – Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia niepłodności. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Serono Symposia International. Październik 2004. Mierzęcin, Poland.
 • 2001 r. – 8th International Postgraduate Course on „ Recent Advances in Perinatal Medicine”, Italian Ministry of Health; Ettore Majorana Centre for Scientific Culture (EMFCSC), Erice, Sycylia. June 2001.
 • 2000 r. – kurs „Elektrochirurgia i kriochirurgia w ginekologii”. Cedzyna.
 • 1996 r. – 6 miesięczny kurs ultrasonografii w ginekologii i położnictwie, AM w Łodzi.
 • 1995 r. – szkolenie na Wydziale Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet w Nijmegen, Holandia.
 • 1994 r. – 3 miesięczny kurs: Postgraduate Course in Gynecology and Obstetrics w Sapir Medical Center, Meir Hospital, Kfar Saba i w Sakler Faculty of Medicine w Tel Aviwie, Izrael. 03.01-24.03.1994.
 • 1993 r. – praktyka lekarska w General Hospital w Vigo, Hiszpania
Publikacje naukowe:
Mój dorobek naukowy w latach 1993-2009 obejmuje 91 prac naukowych w pełnej wersji opublikowanych w pismach recenzowanych, w tym 24 po habilitacji. W 32 pracach jestem pierwszym autorem. 51 prac opublikowanych było w czasopismach angielskojęzycznych.
Jestem współautorem 11 prac poglądowych, 2 prac oryginalnych z pełnym tekstem zamieszczonych w biuletynach i materiałach zjazdowych, 1 listu do redakcji, współautorem 1 monografii i 4 rozdziałów w podręcznikach. Ponadto na zjazdach i sympozjach naukowych byłem autorem lub współautorem 108 doniesień naukowych (18 po habilitacji), w tym 77 na sympozjach i kongresach zagranicznych.
26 prac opublikowałem w czasopismach z Impact Factor, w tym 13 po habilitacji. Łączna wartość Impact Factor opublikowanych prac wynosi: 53,462; z tego IF=36,172 przypada na prace oryginalne, w których jestem pierwszym lub ostatnim autorem.  IF do habilitacji wyniósł IF=19,235, a po habilitacji  IF=34,227.

Łączna punktacja MNiSW opublikowanych prac wynosi: 694 pkt.; z tego 448 punktów przypada na prace oryginalne, w których jestem pierwszym lub ostatnim autorem.  Punktacja MNiSW do habilitacji wyniosła 376 pkt., a po habilitacji 288  pkt. Publikowane prace były cytowane przez innych autorów 203 razy. Wskaźnik Hirscha wynosi 9.
W punktacji naukowej wszystkich pracowników Wydziału Lekarskiego, UM w Łodzi za 2008 rok zająłem 8 miejsce z dorobkiem 490 punktów.

Monografie:
„Środowiskowe czynniki ryzyka porodu przedwczesnego i hipotrofii płodu” – badanie kobiet w regionie łódzkim. Pod redakcją: Wojciecha Hanke, Jarosława Kalinki. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, 1998, 1-92.

Referaty i doniesienia naukowe:
Na zjazdach i sympozjach naukowych byłem autorem lub współautorem 108 doniesień naukowych (18 po habilitacji), w tym 77 na sympozjach i kongresach zagranicznych.

Projekty naukowe:
Kierownik lub wykonawca w 17 projektach naukowych polskich i międzynarodowych, w tym 5 grantach KBN i 1 Phare.

Recenzent publikacji naukowych dla m.in:
American Journal of Obstetrics & Gynecology, American Journal of Reproductive Immunology, Frontiers in Bioscience, Fertility and Sterility, Drug Safety, BMC Pregnancy and Childbirth, Gynecologic and Obstetric Investigation,  Reproductive Biology.

Wyróżnienia:
 • 2014r. - Osobowość i Sukces Roku 2014 Ziemi Łódzkiej w kategorii medycyna
 • 2007r. - Nagroda Rektorska pierwszego stopnia, indywidualna, naukowa za rozprawę habilitacyjną pt. „Ocena roli wybranych czynników ryzyka ograniczonego wzrostu płodu oraz porodu przedwczesnego przy zastosowaniu wskaźników biologicznych i biomarkerów ekspozycji”, UM w Łodzi;
 • 2006 r. - Nagroda Rektorska drugiego stopnia, indywidualna za działalność naukową w 2005 roku, UM w Łodzi;
 • 2005 r. - Diploma of Achievement in Medicine and Healthcare in Honour of an Oustanding Contribiution to Modern Gynecology and Obstetrics, International Biographical Centre, Cambridge, England, 6.12.2005
 • 2005 r. – Kalinka J, Hanke W, MW: “Impact of prenatal tobacco smoke exposure, as measured by midgestation serum cotinine levels, on fetal biometry and umbilical blood flow velocity waveforms. American Journal of Perinatology 2005, 22: 41-47; Praca wyróżniona do publikacji w 2006 Year Book of Obstetrics, Gynecology and Women’ Health; Wydawnictwo Mosby, Elsevier Health Science, USA;
 • 2003 r. – Dublin, Irlandia: International Cytokine Society Award: The Frederica Fischer Foundation Fellowship;
 • 2001 r. - Honorowy tytuł " Lekarz Przyjacielem Kobiety" nadany przez czytelniczki miesiecznika "Twój Styl".
 • 1999 r. - IV Światowy Kongres Medycyny Perinatalnej, Buenos Aires, Poster Award, Mention of Honor;
 • 1999 r. – Konferencja „ Challenges to Epidemiology in changing Europe”, Kraków, Poster of Distinction;
 • 1995 r. - obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na występowanie hipotrofii płodu” – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; wyróżnienie.
Członkostwo:
 • Preterm Birth Genome Project Consortium (PREGENIA), USA - PDF
 • Preterm Birth International Collaborative (PREBIC), USA - www.prebic.net
 • Komitetu Naukowego (Editorial Board) BMC Pregnancy and Childbirth publikowanego przez BioMed Central Ltd, Middlesex House, London, Wielka Brytania - www.biomedcentral.com;
 • ICM Research Advisory Network, Wielka Brytania;
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 • Ekspert w Komisji Europejskiej w 7 PR
 • Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 • European Perinatal Epidemiology Network;
 • Międzynarodowego Czerwonego Krzyża;
 • Member of Index Copernicus Scientific Panel, USA
 • Member of Advisory Committee of European Spontaneous Preterm Birth Congress
 • Rady Naukowej I Katedry Ginekologii i Położnictwa ,UM w Łodzi - www.umed.lodz.pl
 • Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej - www.ptmp.edu.pl
 • Zespołu Zadaniowego ds. Punktacji Naukowej, UM w Łodzi
 • Editorial Board: Klinicznej Perinatologii, Neonatologii i Ginekologii oraz Archives of Perinatal Medicine: www.ptmp.pl/archives/
 • Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Członek Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zastosowania karbetocyny w profilaktyce krwotoku poporodowego
 • Członek Rady Naukowej „Medycyna po Dyplomie”
 • Członek Rady Naukowej "Ginekologia po Dyplomie", wyd. Medical Tribune - www.podyplomie.pl
 • Członek Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
 • od 2016 r. Członek Zarządu Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologii (PTG)
 • od 2015 r. Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologii (PTG)

Pliki do pobrania:

Certyfikaty: