wersja polska    wersja polska
 

Prof. nadzw. dr hab. n. med.   Jarosław Kalinka

Specjalista ginekolog - położnik,
Specjalista perinatolog

Zobacz opinie pacjentów

Laur pacjentów
"Moje" pociechy...


Co to jest KTG?

Obraz KTGKardiotokografia (KTG) - monitorowanie akcji serca płodu z jedno czasowym zapisem czynności skurczowej macicy nazywamy kardiotokografią. Badanie to jest wykonywane u kobiet ciężarnych już od 28 tygodnia ciąży i służy ocenie stanu płodu w ciąży, a także w czasie porodu. Badanie pozwala potwierdzić dobrostan płodu oraz umożliwia wczesne wykrycie stanów zagrożenia płodu, głównie niedotlenienia wewnątrzmacicznego.
W skład kardiotokografii wchodzi:

  • kardiografia - ciągła rejestracja akcji serca płodu
  • tokografia - ciągła rejestracja czynności skurczowej macicy

Monitorowanie akcji serca płodu i czynności skurczowej odbywa się za pomocą dwóch głowic umieszczanych na brzuchu ciężarnej. Badanie trwa zwykle od 20 do 30 min.