Wystawiamy e-recepty

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentek, w określonych warunkach istnieje możliwość wystawienia e-recepty, a nawet odbycia e-wizyty. E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę realizuje się na podstawie czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje e-mailem lub SMS-em*. Wizyty pacjentek odbywają się przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi WHO. Więcej informacji udziela rejestracja. * Źródło: www.pacjent.gov.pl