Co to są kłykciny kończyste?

Kłykciny kończyste albo brodawki płciowe zewnętrzne są to brodawkowate, kalafiorowate narośla, najczęściej mnogie, w kolorze ciała lub różowe. Są zwykle bezbolesne, ale może pojawić się świąd, pieczenie albo zaczerwienienie szczególnie jeżeli dojdzie do zakażenia wtórnego. Mogą one występować wszędzie na nabłonku anogenitalnym tj. sromie, kroczu i w okolicy okołoodbytniczej. Wielkość zmian jest różna od kilku mm do dużych zmian obejmujących całe narządy płciowe zewnętrzne. Takie zmiany są zwykle łagodne Leczenie kłykcin kończystych polega na mechanicznym usuwaniu tych zmian. Dostępne są różne środki chemiczne stosowane miejscowo (podofilina – Condylox, imikwimod- Alwara), które umożliwiają zniszczenie tych zmian i stymulują odpowiedź immunologiczną. Zmiany można usunąć chirurgicznie używając ablacji laserowej, krioterapii lub wycinając je. Trzeba pamiętać, że dostępne metody leczenia nie są skierowane na eliminację zakażenia HPV, jest to jedynie leczenie objawowe (aspekt kosmetyczny) dlatego też istnieje wysokie ryzyko nawrotu, wynoszące 35-52% niezależnie od wybranej metody. Kłykciny szyjki macicy są zwykle zmianami płaskimi i bezobjawowymi, które cofają się samoistnie i nie wymagają leczenia. Jednak zawsze należy wykonać biopsję i w przypadku niepokojącej progresji choroby zastosować leczenie np. krioterapię.