"Cesarek" więcej niż naturalnych

Ponad 55 proc. (dokładnie 55,34 proc.) porodów, które odbyły się w łódzkich szpitalach w drugiej połowie ubiegłego roku, stanowiły porody przez cięcie cesarskie. To więcej niż jeszcze pół roku wcześniej, kiedy było ich 53,48 %.