Badania dodatkowe w czasie ciąży

W ciąży o prawidłowym, fizjologicznym przebiegu, oprócz regularnych wizyt lekarkich, należy wykonać wiele badań tzw. badań dodatkowych. Do najważniejszych należy:

Badanie krwi w tym:

  • oznaczenie grupy krwi (A, B, 0 lub AB) oraz czynnika Rh (dodatni lub ujemny),
  • obecność przeciwciał głównie anty Rh. U kobiet z ujemnym czynnikiem Rh badanie przeprowadza się 3-krotnie w czasie ciąży, u kobiet Rh dodatnich wystarcza 2 badania. Badanie ma znaczenie w profilaktyce i diagnostyce konfliku serologicznego.
  • morfologia: oznaczenie ilości krwinek białych (leukocytów), krwinek czerwonych (erytrocytów), poziomu hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby płytek krwi (trombocytów). Hemoglobina zawarta w krwinkach czerwonych odpowiedzialna jest za przenoszenie tlenu do wszystkich tkanek. W czasie ciąży poziom hemoglobiny może się obniżyć, szczególnie w II połowie ciąży, dochodzi bowiem do zwiększenia objetości krwi, czyli do rozrzedzenie. Wartości hemoglobiny poniżej 10-11 mg% wymagaja dodatowego podawania preparatów żelaza i ewentualnie kwasu foliowego. Morfologię powinno wykonywać co miesiąc.
  • badanie w kierunku kiły - test VDRL lub próba Wassermana. Badanie należy wykonać dwukrotnie: na początku ciąży oraz przed porodem.
  • poziom glukozy na czczo: na poczatku ciąży.
  • test obciążenia glukozą: wykonujemy między 24 a28 tygodniem ciąży. Test ma na celu wykrycie cukrzycy ciążowej. Polega na badaniu poziomu glukozy przed i po wypiciu 50 gramów glukozy; w niektórych przypadkach wskazane jest wykonanie testu z obciążeniem 75 gramami glukozy.
  • toksoplazmoza: bada się przeciwciała w dwóch klasach: przeciwciała IgM - świadczą o świeżej infekcji natomiast w klasie IgG o przebytej infekcji czyli o istnieniu odporności.Ocenę przeciwciał wykonuje się w zależności od wyniku pierwszego badania od 1 do 3 razy w czasie ciąży.
Badanie moczu

Mocz badany jest w celu wykluczenia infekcji układu moczowego, wykryciu obecności białka (zaburzenie pracy nerek, nadcisnienie tętnicze), obecności glukozy (cukrzycy), ketonów (cukrzyca, nieprawidłowa dieta). Badanie przeprowadza się raz w miesiącu. W razie wykrycia bakterii dodatkow wykonuje się posiew z moczu z ewentualnym antybiogramem.