Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia COVID-19.

Schemat dyslokacji pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 podany przez Ministerstwo Zdrowia.