500 położników spotka się w Łodzi

Najnowsze sposoby leczenia płodu, wczesna diagnostyka prenatalna, zapobieganie infekcjom i wczesnym porodom oraz dostęp do najnowocześniejszych osiągnięć światowej ginekologii. Na konferencji "Postępy w położnictwie i ginekologii" w Łodzi spotka się prawie 500 lekarzy ginekologów
i położników z całego świata. To niezwykła szansa dla polskich lekarzy, żeby poznać najnowsze metody leczenia i diagnostyki prenatalnej stosowanej na świecie. Konferencja potrwa od 26 do 27 maja.